KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network

 


Projekti koduleht:
Enterprise Europe Network

Eestikeelne koduleht: http://www.enterprise-europe.ee/

Kestab: 1. jaanuarist 2015- 31. detsembrini 2020

Enterprise Europe Network on suurim omataoline Euroopa Komisjoni poolt kaasfinantseeritud infovõrgustik, mille kaudu pakutakse ettevõtjatele ning teadus- ja arendusasutustele järgmisi teenuseid:

  • partnerotsing nii Eestis kui ka Euroopas;
  • nõustamine uute toodete arendamisel ja turgude otsimisel;
  • EL toetusmeetmete tutvustamine;
  • nõuanded intellektuaalomandi kaitse, standardite ja EL seadusandluse teemadel;
  • infovahetus ja tagasiside EL otsustajate ja ettevõtjate vahel.

Võrgustik ühendab ligikaudu 600 ettevõtlust toetavat organisatsiooni enam kui 50 riigis. See pakub ettevõtjatele n-ö "one-stop-shop"-teenuseid. Näiteks aidatakse leida partnereid tehnoloogilise arendustegevuse alal, saada abi laienemisel välisturgudele, jagatakse informatsiooni eurotoetuste kohta või muud teavet.

Eestist kuuluvad võrgustikku Enterprise Europe: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tallinna Teaduspark - Tehnopol, Tartu Teaduspark, Invent Baltics OÜ ja B.I.A OÜ (Baltic Innovation Agency). Kaasfinantseeringu osas toetab võrgustiku Eesti partnereid Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Projekti üks põhilistest tööriistadest on ettevõtete ja teadus-arendusasutuste tehnoloogiaalaste koostööpakkumiste ja -päringute andmebaas, millega on võimalik tutvuda otsingulehel.


Lisainformatsioon võrgustiku ja pakutavate teenuste kohta:

Henri Hanson
Projektijuht
Tartu Teaduspark
E-mail: henri@teaduspark.ee
mob: +372 5309 7706


Projekti toetavad: