KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » GRISI PLUS

GRISI PLUS

GRISI PLUS eesmärk on parendada ja rikastada majandusliku poliitika arengut maapiirkondades, suurendades geograafilise teabe ja geoinformaatika vahendite kasutust. Projekti käigus antakse võtmeisikutele ja seadusandjatele otsuste tegemiseks kaasaaitavat teavet. Et saavutada eesmärki, vahetavad projektipartnerid kogemusi, töötavad välja ühiste küsimuste osas praktika, kuidas taaselustada maapiirkondasid:

  • Arendada maapiirkonna atraktiivsust, et meelitada sinna uusi elanikke. Seda on võimalik teha tänu uuele IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia). Need uued elanikud toovad juurde uusi oskusi, on seotud keskkonnakaitsega ja nad aitavad säilitada kohalikke teenuseid. Seega annavad nad oma panuse, et tugevdada territoriaalset ühtekuuluvust, edendada tööhõivet ja suurendada konkurentsivõimet EL-is.
  • Edendada kohalikke materiaalseid ja immateriaalseid tooteid

GRISI PLUS `is  on 14 partnerit 11 riigist: põhja, lõuna, ida ja lääne piirkondadest, hõlmates seega laiemat ELi territooriumit. Partnerlus hõlmab erinevaid piirkondasid, omavalitsusi, territoriaalse arengu ameteid jms., sest arvesse tuleb võtta erinevaid territoriaalseid alasid ja partnerite pädevust. Rohkem ja vähem kogenud partnerite vahel loob tasakaalu veendumus, et koostööd tehakse kõikides maapiirkondades. Kõik partnerid osalevad aktiivselt projekti ettevalmistamises ja enamus mängib olulist rolli ka projekti elluviimise ajal.

Põhitegevuseks on identifitseerimise ja heade tavade ülekandmine, et täiustada 13 majandusarengukavaga maapiirkondasid. Selle edu sõltub 2 olulisest elemendist: efetktiivsest projekti koordineerimise ja kommunikatsiooni strateegiast, et levitada tulemusi poliitikute ja kodanikeni ja teisalt 42 teist asjasse puutuvat institutsiooni, kes tõstavad teadlikkust teemaga sounduvatega. Peamised väljundid ja tulemused on:

  • 13 rakenduskava ja 1 avaldatud juhend
  • Rikastada majandusliku poliitika arengut 13 maapiirkonnas
  • Edukas üleminek vähemalt 5-le praktiseeritud kogemusele
  • 10 praktiseeritud kogemuse identifitseerimine ja analüüs iga regiooni partneri poolt
  • 42 asjasse puutuvat asutut on teadlikud projekti tulemustest
  • projektitulemuste pidev kajastamine onlinemeedias kõigis partnerregioonides
  • kogemuste vahendamine: 5 õppereisi, 1 seminar ja 1 treening
  • lõppkonverentsil üle 450 osaleja

 

GRISI PLUS projekti parimate praktikate juhendi saate alla laadida siit:

 


Kestus

Projekt toimub jaanuar 2012 kuni detsember 2014

 

Projekti on kaasatud 14 partnerit

 

Projekti kogueelarve on 1 629 550, 56 €

Projekti koduleht http://www.grisiplus.eu/home/


 


Kontaktandmed Tartu Teaduspark

Vaido Mikheim

Projektijuht

Tel: +372 742 8725

mobiil: +372 5309 5906

E-post: Vaido.Mikheim@teaduspark.ee

skype: theowuss