KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » BBDN

BBDN

 

Projekt BBDN (Baltic Business Development Network) kutsuti ellu aitamaks kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuse alustamisele. Projekti ühe väljundina käivitati VKEde (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) teenindus- ja nõustamiskeskuse.
 
Projekt kestis 01. mai 2005 – 31. detsember 2007.

Üldine eesmärk oli aidata kaasa VKE (väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete) tegevuse alustamisele rahvusvahelises ulatuses ja eelkõige leida uusi turge Läänemere piirkonnas. Üheks projekti alaeesmärgiks oli VKE-de rahvusvahelise teeninduskeskus avamine. Projekti partnerriikideks olid Soome, Rootsi, Saksamaa, Taani, Poola, Läti ja Leedu. Eesti poolt osalesid projektis SA Tartu Teaduspark ja Tartu Ülikool.

EL rahastas projekti arendusetappi. See etapp kestis kuni 2007. aasta lõpuni ja selle aja jooksul oli eesmärgiks moodustada üheksas Läänemere-äärses riigis väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid toetavate teeninduskeskuste võrk.

Osapoolteks on ärijuhtimise alast haridust pakkuvad Soome, Eesti, Läti, Leedu, Venemaa (Kaliningradi), Poola, Saksamaa, Taani ja Rootsi rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid, regionaalarengu agentuurid ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted.

Selle rahvusvaheliste teeninduskeskuste võrgu eesmärk on toimida eelnimetatud riikides väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja regionaalarengu agentuuride vahelise ühenduslülina, et aidata neil leida Läänemere piirkonnast sobivaid partnereid ja luua reaalseks koostööks vajalikud suhted.

Esimesel etapil hõlmas see teenus alates 2006. aasta kevadest Soomet, Saksamaad ja Eestit. Teised riigid ühinesid 2007. aasta lõpuks. Valminud võrgustikku on teretulnud ühinema ka teised riigid väljastpoolt Läänemere piirkonda.

Kontaktisik:
Tiit Urva
Tel: +372 7302 635
E-post: tiit.urva@teaduspark.ee


TÜ kontaktisik:
Diana Eerma
Tartu Ülikooli Majandusteaduskond Rahvamajanduse Instituut
Majanduspoliitika Õppetool
GSM: +372 737 6344
E-post: diana.eerma@ut.ee
Narva mnt 4, 51009 Tartu