KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » BENCH

BENCH

 


BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic Region and China (projekti koduleht on hetkel ettevalmistamisel)

 

Projekti tegevused

Projekti tegevused jagunevad kolmeks suunaks:

  • ettevõtjate koostöö soodustamine Hiina suunal (sh. olemasolevate kogemuste analüüs, edulood, koolituste metodoloogia väljatöötamine ja läbiviimine, Hiina ühiskülastuse ja ärivisiidi korraldamine),
  • Hiina investeeringute jõudmise toetamine BENCH-is osalevatesse piirkondadesse (sh. investeerimisvõimaluste selekteerimine, Hiina investorite selekteerimine, aktiivne piirkonna turundamine Hiinas),
  • Hiina delegatsioonide vastuvõtmise korraldamine (sh. BENCH piirkondade tugevuste ja ettevõtjate Hiina-suunalise huvi kaardistamine, teiste EL regioonide Hiina kogemuste kaardistamine).

Projekti oodatavad tulemused

  • juhtumianalüüsid - ettevõtete koostöö Hiina suunal,
  • ettevalmistatud ja läbiviidud 3 vähemalt 60 osalejaga koolitust (1 igas partnerregioonis),
  • käsiraamat, mis sisaldab ülevaadet, näiteid ja kogemusi koostöövõimalustest Hiinas (1 igas partnerregioonis),
  • ühine mudel ettevõtjate koolitus- ja tugiprogrammiks,
  • projekti ürituste kaudu algatatud ja toimivad koostööd regiooni ettevõtete ja Hiina partnerite vahel,
  • peale projekti jätkuv koostöövõrgustik.

Kestvus ja eelarve

Projekt kestab 3 aastat alates 1. juunist 2010.

Projekti kogueelarve: 1,99 M EUR (sh. ERDF toetus 1,5 MEUR).

Projekti finantseeritakse EL Kesk-Läänemere Programmist.

Projekti partnerid

Projektis osalevad kokku 9 organisatsiooni Rootsist, Soomest ja Eestist. Juhtpartneriks on Östergötlandi Maavalitsus. Eestist osalevad partneritena: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Tartu Ülikool ja Tartu Teaduspark.

Lisainfo:
Henri Hanson
Projektijuht
E-mail: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +372 7381 027