KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » BSR InnoReg

BSR InnoReg

BSR InnoReg - Strengthening Innovation Governance in Baltic Non-metropolitan Regions

Otselink uudistele projekti kodulehel

Projekti tegevused

BSR InnoReg projekti peamiseks eesmärgiks oli tõsta regionaalsete innovatsiooni tugimeetmete efektiivsust. Selleks vahetati projekti käigus kogemusi innovatsioonipoliitika kujundamise ja ettevõtluse tugistruktuuride alal. Ülemaailmse võrgustumise ja rahastamisvõimaluste paremaks ärakasutamiseks korraldati äriarendusorganisatsioonidele temaatilisi töötubasid ja koolitusi. Lisaks sellele arendati ja katsetati ühiselt innovatsiooni toetusmeetmeid, mis on suunatud alustavatele ettevõtjatele, kasutaks innovatsiooniprotsessides rohkem ära üliõpilasi ning lähtuks eelkõige turuvajadustest.

Projekt tõi kokku otsusetegijad, et luua ühine innovatsioonipoliitka platvorm eelkõige pealinnapiirkonnast eemal asuvatesse regioonidesse. Üheks tulemiks on ka praktiline käsiraamat innovatsiooni tugimeetmete paremaks ärakasutamiseks.

Projekti tulemused

1. Toimivate innovatsioonipoliitikate alusdokument (Memorandum of Understanding)

Koostati ülevaade Läänemere regiooni tugevustest ja ühistest väljakutsetest. Dokumendis tuuakse eraldi välja ka EL strateegia Läänemere piirkonna kohta ja tehti ettepanekuid poliitika muudatusteks. Ühine lähenemine võimaldab projektis osalenud regioonidel leida innovatsioonipoliitika arendamiseks uusi vaatenurki.

2. Innovatsiooni toetamiseks loodud meetmete käsiraamat.

Käsiraamat koostati ühiselt ja sisu osas pakutakse välja meetmeid järgmistes aspektides:

  • innovatiivsed ettevõtted ja võrgustumine
  • finantseerimisinstrumendid ja alustavate ettevõtete toetamine
  • loova kultuuri arendamine (creative culture development)

3. Innovatsioonipoliitika otsustajate ja tugistruktuuride võrgustumise ja strateegilise võimekuse toetamine

Projekt toetas eelkõige poliitika kujundajate ja innovatsiooni tugistruktuuride rahvusvahelist võrgustumist, et otsida ühiselt lahendusi väljakutsetele, juhtida riske ja arendada efektiivsemaid ettevõtjatele suunatud innovatsiooni tugimeetmeid.

Kestvus ja eelarve

Projekti eelarveks oli 2,3 mEUR ja projekt viidi ellu 2009-2011. Kaasfinantseerijaks oli EL Läänemere piirkonna programm 2007-2013.

Projektipartnerid

BSR InnoReg projekti 17 partneri seas kuuest riigist oli nii kohalike omavalitsuste kui ka äriarendusorganisatsioonide (tehnoloogiakeskused, teaduspargid, jne.) esindajaid:

1. Soome Balti Instituut (juhtpartner)
2. Council of Tampere Region (Soome)
3. Hermia Business Development Ltd. (Soome)
4. Regional Council of South Ostrobothnia (Soome)
5. Seinäjoki Tehnoloogiakeskus (Soome)
6. Tartu linnavalitsus (Eesti)
7. Tartu Teaduspark (Eesti)
8. Riiklik Reginaalarengu Agentuur (Läti)
9. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuur (Läti)
10. Läti Tehnoloogiakeskus (Läti)
11. Kaunase Tehnikaülikooli projektijuhtimiskeskus (Leedu)
12. Technopolis (Leedu)
13. Panevezyse linnavalitsus (Leedu)
14. Podlaska Regionaalarengu Sihtasutus (Poola)
15. ZAB - Brandenburg Economic Development Board (Saksamaa)
16. Regional Planning Council Havelland-Fläming (Saksamaa)
17. Innovation and Technology Center Bentwisch (Saksamaa)
18. Hanseatic Institute for Entrepreneurship and Development at the University of Rostock (Saksamaa)

Assotsieerunud partner

Leningrad piirkonna administratsioon (Venemaa)


Lisainfo:


Vaido Mikheim, projektijuht, telefon: 742 8725, e-mail: vaido.mikheim@teaduspark.ee