KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » Baltic ICT

Baltic ICT

Programm: Eesti-Läti-Vene programm

Projekti nimi: Baltic ICT Platform

Projekti akronüüm: Baltic ICT

Eesmärk: soodustada majanduse arengut koostööregioonides läbi parema kommunikatsiooni ettevõtete ja riigiasutuste vahel, kasutades kaasaegset IKT tehnoloogiat.

Projekti alameesmärgid

  • Rajada demokeskused igasse partnerregiooni

  • Valitsusasutustel on selge arusaam riigiteenuste nõudluse kohta piirilähedastel aladel

  • Valitsusasutused õpivad kasutama moodsaid IKT lahendusi

  • Töötatakse välja ja juhitakse uusi valitsusasutuste eletroonilisi teenuseid

Partnerid

Projektis osalevad Eesti, Läti ja Venemaa partnerid

Kestvus ja eelarve

Projekt kestis 3 aastat alates 1. septembrist 2011

Projekti kogueelarve oli 1,6 MEUR (sh. ENPI toetus 1,4 MEUR)

 

Täpsem info projekti kodulehelt!

 

Projekti juht Teaduspargis on Vaido Mikheim, tel: 747 5455, e-mail: vaido.mikheim@teaduspark.ee