KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » CCIC

CCIC

 

 

 

Programm: INTERREG IVC

Projekti nimi: Complex Challenges Innovative Cities

Projekti akronüüm: CCIC

Eesmärk: parandada piirkondlikku innovatsioonipoliitikat läbi innovatsiooni suurendamise avalikus sektoris ning koostöö suurendamine kohalike ja piirkondlike asutuste, avalik-õiguslike asutuste ning teiste sidusrühmade vahel.

Projekti alameesmärgid

  • Määratleda ühine lähenemisviis piirkondlikele/kohalikele innovatsioonipoliitikatele
  • Uurida häid praktikaid, mida soovitada poliitikate kujundamisel
  • Kindlaks teha ja kasutusele võtta 3 head praktikat, mis on suunatud teadmiste ja innovatsiooni siirdele regioonide vahel
  • Edendada innovatsiooni toetuspoliiitikat ja teadmistepõhist siiret läbi uute avalike initsiatiivide kiiremaks majanduskasvuks
  • Tagada järjepidev kasv läbi avatuma innovatsiooni, mis kaasab kõiki sidusrühmasid kaasaarvatud kodanikuühiskonda
  • Vastu võtta regionaalne innovatsiooni rakendusplaan (Regional Implementation Plan for Innovation - RIPI)


Projektis osales kokku 14 partnerit kümnest riigist: Bulgaaria, Inglismaa, Itaalia, Rumeenia, Soome, Hispaania, Eesti, Poola, Holland ja Rootsi.

Projekt kestis 3 aastat alates 1. jaanuarist 2012. 
Projekti koduleht: http://www.ccic-project.eu/
Projekti kogueelarve oli €2mln (sh. ERDF toetus €1,6mln)

Lisainfo:
Karl Viiol
Projektijuht
Tel: 7302635
e-mail: karl.viiol@teaduspark.ee