KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » ENTREDI

ENTREDI

 

http://www.entredi.eu/

Programm: Üle-euroopaline regioonidevahelise koostöö programm Interreg IVC

Projekti nimi: Entrepreneurial Diversity - Ettevõtlikkuse mitmekesisus

Projekti akronüüm: ENTREDI

Projekti kestus: 01.2010 - 12.2011

ENTREDI projekti eesmärkideks oli Euroopa Liidu partnerite kogemustele tuginedes:

 • Edendada ettevõtlust läbi tunnustatud, alustavaid ettevõtteid toetavate, praktikate kasutusele võtmise Tartu regioonis
 • Luua alustavatele ettevõtetele soodne keskkond ja innustada inimesi tegelema ettevõtlusega
 • Tõsta regiooni konkurentsivõimet toetades uute start-up firmade loomist

Projekti tegevused, mida koordineeris Tartu Teaduspark:

 • Regioonidevahelised projektikohtumised
 • Koolitussessioonid
 • Õppeotstarbelised külaskäigud, töötoad
 • Tunnustatud praktikate regionaalse infokanali loomine
 • Personalivahetused ja regionaalsed teabeüritused

Projekti ühistegevused:

 • Laialt levitatava ENTREDI parimate praktikate juhendraamatu (Good Practice Guide) koostamine
 • ENTREDI töötubade läbiviimine AER konverentsidel
 • ENTREDI veebilehe loomine
 • Uudiskirjad, pressiteated ja brošüürid
 • ENTREDI projekti lõppkonverentsi korraldamine

Tulemused:

 • Tunnustatud praktikate kasutusele võtmine partnerregioonides - Tartu Teaduspargi vahendusel pakuti projektipartneritele äriplaanide ning finantsprognooside koostamise töövahendi iPlanner juurutamist.
 • Loodi koostöös Tartu Linnavalitsuse ettevõtlusosakonna, Tartu Ülikooli, Tartu Loomemajanduskeskuse ja Tartu Biotehnoloogiapargiga "Tartu regiooni tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava", mis käsitleb alustavate ettevõtete toetamist regioonis
 • ENTREDi parimate praktikate juhendraamatule juurdepääsu tagamine 33 riigi 270 regioonis
 • Pikaajalise koostööpotentsiaaliga regioonidevahelised partnerlussuhted

Projektis osalesid partnerid Saksamaalt, Rootsist, Suurbritanniast, Eestist, Poolast, Kreekast ja Itaaliast.

Projekti juht Tartu Teaduspargis on Vaido Mikheim, tel: 742 8725, e-mail: vaido@teaduspark.ee.