KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » EmPower

EmPower

EmPowerment of SME to Network for Intelligent Energy Solutions and New Markets

Projekti üldeesmärk

EmPower projekti eesmärk on suurendada intelligentsete (arukate) energiatehnoloogiate nõudlust ja kättesaadavust ning suurendada sellealast teadlikkust, seda eriti projekteerimise ja ehitusega seotud väikeste ja keskmiste ettevõtete spetsialistide hulgas. Suurendada investeeringuid aruka energia sektorisse ja kasvatada selliste tehnoloogiate kasutamist.

Projekti tegevused

  • Online Intelligent Energy Data Warehouse (energiatõhusa ehituse lahenduste andmebaas) koostamine;
  • Intelligentsete (arukate) energiatehnoloogiate alased koolitused spetsialistidele (arhitektid, insenerid jne) ja asjakohaste õppematerjalide koostamine;
  • "EmPower Intelligent Energy Innovation Prize" kontseptsiooni loomine ja autasude välja andmine;
  • EmPower Intelligent Energy Innovation konkursi korraldamine;
  • EmPower kodulehekülje loomine.

Kestvus ja eelarve

Projekt kestab 3 aastat alates 1. juulist 2010.

Projekti kogueelarve: 1 835 854 EUR  (sh. IEE Programmi toetus 1 376 890 EUR).

Tegevusi kaasrahastab Euroopa Liidu programm Intelligent Energy Europe.

Projekti partnerid

Projektis osalevad kokku 12 organisatsiooni Saksamaalt, Kreekast, Hispaaniast ja  Eestist. Juhtpartneriks on ZTS-Zentrum für Technologiestrukturentwicklung Region Riesa-Großenhain GmbH Saksamaalt. Eestist osalevad partneritena Tartu Linnavalitsus, Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž  ja Tartu Teaduspark.

Lisainfo:

Neeme Kärbo
Projektijuht
E-mail: neeme.karbo@teaduspark.ee
Tel: +372 7428 177