KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » GRISI PLUS

GRISI PLUS

GRISI PLUS eesmärk oli parendada ja rikastada majandusliku poliitika arengut maapiirkondades, suurendades geograafilise teabe ja geoinformaatika vahendite kasutust. Projekti käigus anti võtmeisikutele ja seadusandjatele otsuste tegemiseks kaasaaitavat teavet. Et saavutada eesmärki, vahetasid projektipartnerid kogemusi, töötasid välja ühiste küsimuste osas praktika, kuidas taaselustada maapiirkondasid.

GRISI PLUS `is  osalesid 14 partnerit 11 riigist: põhja, lõuna, ida ja lääne piirkondadest, hõlmates seega laiemat ELi territooriumit. Partnerlus hõlmas erinevaid piirkondasid, omavalitsusi, territoriaalse arengu ameteid jms., sest arvesse tuli võtta erinevaid territoriaalseid alasid ja partnerite pädevust. Rohkem ja vähem kogenud partnerite vahel lõi tasakaalu veendumus, et koostööd tehakse kõikides maapiirkondades. Kõik partnerid osalesid aktiivselt projekti ettevalmistamises ja enamus mängis olulist rolli ka projekti elluviimise ajal.

Põhitegevuseks oli identifitseerimise ja heade tavade ülekandmine, et täiustada 13 majandusarengukavaga maapiirkondasid. Selle edu sõltub 2 olulisest elemendist: efetktiivsest projekti koordineerimise ja kommunikatsiooni strateegiast, et levitada tulemusi poliitikute ja kodanikeni ja teisalt 42 teist asjasse puutuvat institutsiooni, kes tõstavad teadlikkust teemaga sounduvatega. Peamised väljundid ja tulemused olid:

  • 13 rakenduskava ja 1 avaldatud juhend
  • Rikastada majandusliku poliitika arengut 13 maapiirkonnas
  • Edukas üleminek vähemalt 5-le praktiseeritud kogemusele
  • 10 praktiseeritud kogemuse identifitseerimine ja analüüs iga regiooni partneri poolt
  • 42 asjasse puutuvat asutut on teadlikud projekti tulemustest
  • projektitulemuste pidev kajastamine onlinemeedias kõigis partnerregioonides
  • kogemuste vahendamine: 5 õppereisi, 1 seminar ja 1 treening
  • lõppkonverentsil üle 450 osaleja

GRISI PLUS projekti parimate praktikate juhendi saate alla laadida siit:

Kestus

Projekt toimus jaanuar 2012 kuni detsember 2014

 

Projekti olid kaasatud 14 partnerit

 

Projekti kogueelarve oli 1 629 550, 56 €

Projekti koduleht http://www.grisiplus.eu/home/


 


Kontaktandmed Tartu Teaduspark

Vaido Mikheim

Projektijuht

Tel: +372 742 8725

mobiil: +372 5309 5906

E-post: Vaido.Mikheim@teaduspark.ee

skype: theowuss