KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » Innovation for Welfare

Innovation for Welfare

http://www.innovation4welfare.eu/

Innovation for Welfare (I4W) keskendub tehnoloogiapõhise innovatsiooni suurendamisele tervishoiusektoris.

Projekti eesmärkideks on:

  • Suurendada regioonide konkurentsivõimet läbi innovatiivsete tehnoloogiate parema kasutuse, eriti SME-de seas;
  • Panustades nende tehnoloogiate kasutuselevõttu;
  • Samal ajal toetades tervishoiusektoris tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide vaheliste uute koostöösuhete teket.

I4W on üks Euroopa Liidu rahastamise saanud projektidest, mida nimetatakse miniprogrammist. See tähendab, et suur osa projekti tegevustest on seotud pilootprojektide käivitamise ja elluviimisega.

Projekti tegevused:

  • Regionaalsed seminarid;
  • Ühisseminarid kõigi partnerregioonidega;
  • Külastused innovatiivsetesse tervishoiuasutustesse partnerregioonides;
  • Policy Framework Document - regioonide kogemuste võrdlus ja edulood;
  • Kokku 8 alaprojekti finantseerimine (ligi 400 000 EUR Eesti partneritele): partnerotsingu üritused ja seminarid taotlejatele, hanke korraldamine, järelvalve, aruandlus;
  • Good Practice Guide - pilootprojektide kokkuvõte;
  • Policy Recommendations - järeldused projekti tegevustest ja soovitused kohalikele omavalitsustele innovatsiooni suurendamiseks tervishoiusektoris.

Alaprojektid

2010.a. veebruaris kiideti heaks kaheksa alaprojekti, mis alustasid oma tegevusi valdavalt mais:

FITREHAB - Fitness and rehabilitation at home under expert planning

FoBoS - Sharing molecular techniques for food-borne detection

HaS Passport - Benchmarking of regional health and social institutions especially in rural areas

MNEMOSYNE - Teleassistance services for eldery patients with dementia syndrome, Alzheimer and their family

MRH - Mechatronics based rehabilitation at home

PICKFIBER - Platform for international collaborative knowledge on food improvement

ROBO M.D. - Home care robot for monitoring and detection of critical situations

TIAM - Toolkits for harzard identification, risk assessment and prevention

 

Projekti partneriteks on: juhtpartner Acc10 Hispaaniast, Cestec S.p.A Itaaliast, OÖ. Technologie- und Marketinggesellschaft m.b.H.Austriast, Provincie Noord-Brabant Hollandist, Regional Development Agency of South Bohemia RERA Tšehhist ja Tartu Teaduspark.

Projekt algas 1. oktoobril 2008 ja kestab kuni 30.09.2012.a.

Projekti juht Tartu Teaduspargis on Seren Eilmann, tel: 747 5455, e-mail: seren.eilmann@teaduspark.ee.