KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » POOLING4CLUSTERS

POOLING4CLUSTERS

Best shared services for regional cluster initiative needs

http://www.pooling4clusters.eu/

POOLING4CLUSTERS on Interreg IIIC projekti CLOE jätk. CLOE raames viidi läbi uuring, mis tõi välja, et klastritel on jätkuvalt puudu toest, mis aitaks kaasa nende innovatiivsuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele. Klastriinitsiatiivid on üldjuhul lähedalt seotud kohaliku, regionaalse või riikliku arendusorganisatsiooniga, kusjuures neid sidemeid hallatakse regiooniti väga erinevalt ja arendusasutuse poolt klastritele pakutavad teenused on samuti väga erinevad. Samas on klastrijuhtide peamine probleem kõikjal sama - ei osata klastri potentsiaali täies mahus kasutusele võtta. POOLING4CLUSTERS raames keskendutaksegi just sellele vajadusele - tuvastatakse, klassifitseeritakse ja analüüsitakse eri regioonide kogemusi klastritele tugiteenuste pakkumisel. Selle tulemusena töötatakse välja ja levitatakse soovituste paketti, kuidas parandada klastriarendusteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Tegevused

Projekt keskendub arendusasutuste ja klastriinitsiatiivide vahelistele seostele. POOLING4CLUSTERS eesmärgiks on analüüsida ja jagada kogemusi lisandväärtust andvatest teenustest, mida arendusasutused eri regioonides pakuvad oma klastrite efektiivsuse tõstmiseks ja seeläbi kohaliku arengu edendamiseks. Erilist tähelepanu pööratakse sealjuures nende teenuste ülekandmise potentsiaalile (st leitakse teenused, mis esinevad mitmetes initsiatiivides). Soovituste paketi väljatöötamise abil aidatakse parandada klastrite toetamist regionaalsel tasandil. Alustatakse ka regioonidevahelise ühise teenusteplatvormi arendamist arendusasutuste vahel.

  • Analüüsitakse parimaid kogemusi ja nende teistesse regioonidesse ülekandmise potentsiaali (töötoad, õppekülastused jne);
  • Tõstetakse teadlikkust neist kogemustest ja antakse soovitusi klastrialgatuste toetamiseks;
  • Soodustatakse innovatsiooni ja klastrite toetamise edasiarengut;
  • Vähendatakse Euroopa regioonide erinevust ja ühtlustatakse arengutasemeid;
  • Demonstreeritakse klastrite toetamise olulisust regioonides.

Tegevuse tulemusena leitakse ja kirjeldatakse 15 parimat klastrite tugiteenust ja töötatakse välja seitse regionaalset arenguplaani.

Projekti uudiskirjad

Uudiskiri nr 1, 06/2011 

Partnerid

Lisaks Teaduspargile osalevad projektis:

Projekt kestab 01/2010-12/2012 ja seda rahastatakse Interreg IVC kaasabil.

Projekti juht Tartu Teaduspargis on Seren Eilmann, tel: 747 5455, e-mail: seren.eilmann@teaduspark.ee.