KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » Protolab Network

Protolab Network

Koduleht: ee.protolab.eu

Projekti Protolab Network eesmärgiks oli rajada tootearenduse-, koolitus- ja testikeskuste võrgustik Eestis ning Lätis, mis aitab elektroonika, metalli- ja masinaehituse sektori ettevõtetel pakkuda kõrgtehnoloogilisemaid ning kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid.

Projekti eelarve oli 17 miljoni krooni, millest 12 miljonit kulus kolme erineva spetsiifikaga labori rajamisele ja sisustamisele. Protolab pakub edaspidi ettevõtjale nii tipptasemel infrastruktuuri kui ka teadmisi tootearendusest. Lisaks on tegemist koolituskeskusega, mis on võimeline pakkuma ekspertiisi ja spetsiifilisi koolitusi valdkonna ettevõtjatele ning kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõududele ja õpilastele.

Ettevõtted saavad kasutada pooltööstuslike laborite teenuseid järgmistes valdkondades:

  • täppismehaanika (asukohaks Tartu Teaduspark),
  • prototüüpimise ja CAD/CAM (Ventspilsi Ülikooli Kolledž) ning
  • elektroonika (Ogre Äri- ja Innovatsiooniinkubaator).

Rajatud katselaborid on olulised seetõttu, et vaatamata suurele potentsiaalile kõrgtehnoloogilises valdkonnas ei suuda mehatroonika sektori ettevõtted neid võimalusi ära kasutada. Tartu Teaduspargi poolt läbi viidud tasuvusuuring näitas, et peamine takistus on vähene tootearendus firmades, mis on otseselt seotud vajalike oskuste ja vahendite puudusega - seda eriti väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (VKE). Pooltööstuslikud laborid on maailmas ennast õigustanud ning nende panust VKE-de konkurentsivõime tõstmisse on raske alahinnata.

Projekti „Protolab Network - Increasing Competitiveness of Estonian and Latvian Mechatronics sector through creation of Integrated Network of Product Development, Training and Testing Centres“ rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi raames Eesti-Läti programmist. Projekti juhtpartneriks oli Tartu Teaduspark; partneriteks Ogre äri- ja innovatsiooniinkubaator ning Ventspilsi Ülikooli Kolledž.


Protolab pakub oma teenuseid edasi ka peale projekti lõppu. Lisainfo jaoks võta ühendust:

Roman Mugur, Protolabi juhataja, telefon 763 5417, e-mail: roman.mugur@teaduspark.ee