KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » SCIENCE LINK

SCIENCE LINK

 

 

 

http://www.science-link.eu/

Ülesanne

Projekti peamiseks eesmärgiks on toetada Läänemere regiooni majanduse arengut ja innovatsiooni, kaasates fundamentaaluuringute keskuste (FUK) arendusteemadesse ka väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid (VKE) ning teadustada neid koostöövõimalustest FUK-ga. Hetkel moodustavad VKE-ga koostöös või nende tellimusel sooritatud uuringud marginaalse osa kõigist läbiviidavatest uuringutest. Ligipääs tipp-tasemel uurimisvahenditele suurendab tõenäosust, et Läänemere regioon püsib konkurentsivõimelisena ka homses teadmistepõhises maailmas.

FUKide üheks puuduseks tuleb käesolevalt lugeda asjaolu, et üldsusele ei ole tehtud piisavalt teavitustööd. Eriti võimaluste, teenuste, kompetentside kohta, mis on FUK-des olemas ja valmis teenima VKE-de huve.

Tegevused

ScienceLingi projekti käigus informeerivad projektipartnerid ettevõtteid FUK-de võimalustest ja pädevustest teadusuuringute läbiviimiseks. Informatsiooni vahendamiseks korraldatakse rida üritusi, seminaride ja konverentse.

Konkreetsele probleemile aitavad lahendust leida valdkonnas kogenud ja pädevad teaduspartnerid. Eestis tegutseb regionaalse infopunktina Sihtasutus Tartu Teaduspark ning regionaalse teaduspartnerina Tartu Ülikooli Füüsikainstituut.

Tulemused

Projekti tulemusena luuakse Läänemere piirkonda kattev infopunktide ja teaduspartnerite võrgustik. Võrgustiku kaudu jagatakse informatsiooni koodstöövõimalustest FUK-ga ning konsulteeritakse potentsiaalseid teenusekasutajad VKE-de seast.

Projekti üheks peamiseks eesmärgiks on jõuda reaalsete uuringute läbiviimiseni, mis on ajendatud konkreetsete VKE-de vajadusest. Projekti lõppedes tekib arusaam milline peaks olema FUK-de ja VKE-de vaheline koostööraamistik tulevikus. Ühtlasi on selliselt võimalik analüüsida ja vajadusel muuta Euroopa Liidu finantspoliitikat FUK-de planeeritavate rahastuste osas.

Projekti uudised

28.03.2012. Projektitoetuse esimene taotlusvoor on avatud! Täpsem informatsioon ja taotlusvorm projekti kodulehelt.

 

Lisainfo & Kontakt:

Eesti keelne presentatsioon: 

Tõnu Leemet

E-mail: tonu@teaduspark.ee

Tel: +372 741 3267