KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » SIB Net

SIB Net

 

 

 

 

 

 

http://www.sibnetwork.eu/

Programm: Eesti-Läti programm 2007 - 2013

Projekti nimi: Small Innovative Business Promotion Network - Innovatiivsete väikeettevõtete edustusvõrgustik

Projekti akronüüm: SIB Net

SIB Net projekti eesmärkideks on:

 • Edendada uudsete ja kiirele kasvule orienteeritud ettevõtete arengut julgustades ettevõtlikku loovust, pakkudes vajalikku toetust ning hinnates ettevõtte arengu varajase faasi finantseerimisriske
 • Pakkuda lahendusvõimalusi projektis osalevates regioonides alustava ettevõtluse alal tuvastatud turutõrgete lahendamiseks.

Projekti tegevused:

 • Teostatakse innovatiivsete start-up ettevõtete vajaduste analüüs ja kaardistatakse hetkeolukord
 • Viiakse läbi projektipartnerite täiendõpe ja kogemuste vahetamine alustavate ettevõtete toetamise valdkonnas
 • Luuakse kaks eelinkubaatorit, korraldatakse loov- ja investorfoorumeid ning üritusi koostööpartnerite leidmiseks
 • Arendatakse ja antakse hinnang erinevate finantsinstrumentidele, mida oleks võimalik kasutusele võtta Eestis ja Lätis
 • Viiakse läbi ühine äriideede konkurss.

Projekti juhtpartneriks on Riia Regiooni planeeringute üksus "Rīgas plānošanas reģions"

Partnerid:

 • Ventspilsi Ülikooli Kolledž (Läti)
 • Ventspilsi Tehnoloogiapark (Läti)
 • Stockholmi Kõrgem Majanduskool Riias (Läti)
 • Tartu Teaduspark (Eesti)
 • Balti Uuringute Instituut (Eesti)

Projekt algas juunis 2010 ja lõpeb mais 2012.

Projekti juht Tartu Teaduspargis on Vaido Mikheim, tel: 742 8725, e-mail: vaido@teaduspark.ee.