KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » SPINNO

SPINNO

Tartu Spinno projekt oli suunatud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi tugevdamisele Tartu regioonis.

Projekti “Tartu Spinno” raames käivitati vajalikud struktuurid Tartu ülikoolide teadustulemuste majanduslikuks rakendamiseks. Projekti koordineeris Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituut, partneriteks olid TÜ ja EMÜ teadus- ja arendusosakonnad, TÜ majandusteaduskond ning Tartu Teaduspark. Tartu Spinno projekti finantseeris Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Projekti tulemusena muudeti Tartu Ülikooli teadus- ja arendustegevus  ettevõtlusringkonna jaoks nähtavamaks ja atraktiivsemaks ning seeläbi on loodud alus teaduspõhisele ja teadmismahukale ettevõtluskeskkonnale. See aitab suurendada ülikooli rakendusuuringute osakaalu, lähendada teadust ja ettevõtlust ning tõsta lisaväärtuste abil viimase konkurentsivõimet.

TTP eesmärgiks antud projektis oli aidata kaasa sellele, et loodaks platvorm ülikoolide kompetentside, teenuste, koostöövõimaluste ja intellektuaalomandi aktiivseks tutvustamiseks.

Tegevused:

 • turundusmaterjali koostamine pidevalt täiendatava uurimisgruppide andmebaasi põhjal (sektoripõhised, koolituspõhised) ettevõtete ja ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamiseks,
 • integreeritud tehnoloogiaprogrammi väljaarendamise jätkamine,
 • ettevõtete teavitamine ja külastamine koos parimate uute ettevõtluskontaktide selgitamisega,
 • ülikoolide teadlaste stažeerimisprogrammi käivitamine ettevõtete juures,
 • ettevõtete esindajatele ülikoolide siseelu tutvustamine,
 • info- ja reklaammaterjalide koostamine,
 • partnerlusürituste korraldamine,
 • ettevõtjatele suunatud ülikoolide võimalusi tutvustamisele,
 • konsultatsiooniteenuste pakkumine ja müük ettevõtetele,
 • seiresüsteemi loomine ja rakendamine, mille põhjal saab mõõta ettevõtete majandusnäitajate arengut ülikoolide intellektuaalomandi ja oskusteabe kasutamise tulemusena.

Projekti käigus sai hoo sisse ülikoolide teadlaste stažeerimine ettevõtete juures, suurenenud on ettevõtetele suunatud konsultatsiooni-, koolitus-, analüüsi- ja testimisteenuste maht ning toimib ettevõtete majandusnäitajate arengu seiresüsteem.