KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » Skills Centre

Skills Centre

 

 

Projekti koduleht: www.skills-centre.eu

Increasing competitiveness of Estonian and Latvian Mechatronics sector through creating the Skills Centre for product development training

Projekti peamised eesmärgid:

  • Eesti ja Läti piiriülese koostöö arendamine;
  • Ettevõtjate, kõrg- ja kutsekoolide õpilaste ja õpetajate kompetentside tõstmine tootearenduse valdkonnas;
  • Tootearenduse oskusteabe vahendamine sihtsektori (mehhatroonika) ettevõtetele.

Projekti peamised tegevused

  • Freesimiskoolitused
  • Treimiskoolitused
  • Toote elutsükli koolitused
  • CAD/CAM tarkvarade soetamine
  • CAD/CAM tarkvarade koolitus
  • Innovation Assistant programmi väljatöötamine
  • Rahvusvahelise tootearendusekspertide andmebaasi koostamine

Kestvus ja eelarve

Projekt kestab 18 kuud: 1. jaanuar 2011 - 30. juuni 2012.

Projekti kogueelarve: 594 500  EUR (sh ERDF toetus 475 600 EUR).

Projekti finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi raames Eesti-Läti programmist.

Projekti partnerid

Projekti juhtpartneriks on  Ogre Äri- ja Innovatsiooniinkubaator, partneriteks  Tartu Teaduspark ning Ventspilsi Ülikooli Kolledž.

Lisainfo:

Henri Hanson
Projektijuht
E-mail: henri@teaduspark.ee
Tel: +372 738 1027