KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » Tartu Regiooni Energiaagentuur

Tartu Regiooni Energiaagentuur

Projekti kestvus: 36 kuud (november 2009 - november 2012)

Projekti rahastaja: CIP - EACI Intelligent Energy Europe / Energiaagentuuri loomise meede 

Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) loodi seetõttu, et piirkonnas tekkis vajadus tegeleda energeetika juhtimise, energiasäästu, efektiivse ressursikasutuse ja jätkusuutliku majanduse arendamisega regionaalsel tasemel. Tartu linn võttis endale initsiatiivi luua nende küsimustega tegelemiseks organisatsioon, mille teket ja tegevust rahastab Euroopa Komisjon läbi CIP/EACI programmi Intelligent Energy Europe energiaagentuuri loomise meetme.

Eesmärgid:
- luua regionaalne kompetentsikeskus, mis tegeleks energiasäästu ja - juhtimise küsimustega linnas ja teistes regiooni omavalitsustes; 
- pakkuda kvaliteetset oskusteavet ja teenuseid, mis aitavad tõsta omavalitsuste või nende territooriumil paiknevate hoonete energiatarbimise efektiivsust ilma seejuures regioonis tegutsevate eraettevõtjate huve kahjustamata; 
- tutvustada uusi tehnoloogiaid ja Euroopa Liidu energiapoliitikaid. 

Tegevused:
- MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur loomine; 
- Tartu linna munitsipaalhoonebilansi energiatõhususe analüüs ja andmebaasi koostamine; 
- ülevaate koostamine linnas kasutatava tüüparhitektuuri (kortermajad) ja sellega seotud energiasäästu soodustavate meetmete kohta; 
- efektiivset energiakasutust soodustavate teenuste ja võimaluste välja arendamine ja rakendamine; 
- rahvusvaheliste partnerite (Rootsi, Soome, Läti, Leedu ja Austria) kogemuste ja oskuste vahendamine; 
- Kohaliku Energia Spetsialisti täiendkoolitusprogrammi koostamine ja koolituste läbiviimine; 
- regiooni huvipooltele üldine nõustamine Euroopa Liidu energeetika alastes toetusprogrammides (nt CIVITAS, MarcoPolo, IEE jne). 

Eelarve:
Projekti kogumaksumus 5,2 miljonit krooni, millest 3,9 miljonit on EL toetus. 

Partnerid:
Tartu Linnavalitsus (juhtpartner)
Tartu Teaduspark

Täiendav info:
Neeme Kärbo
Projektijuht 
Tartu Teaduspark 
E-mail: neeme@teaduspark.ee
Tel: +372 742 8177