KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » CLOE

CLOE

Clusters Linked Over Europe

www.clusterforum.org

CLOE projekti abil loodi võrgustik, mille eesmärgiks on tuvastada ja vahendada edukaid klastrite metodoloogiaid, vahendeid ja protsesse ühtlustamaks klastrite loomist ja arendamist Euroopas. Projekti abil innustati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete omavahelist koostööd klastrite piires olenemata regionaalsest paiknemisest.

Projekti käigus toimusid valdkonnapõhised seminarid, mis intensiivistasid omavahelisi kontakte, koostööd ja sidemeid. Lisandväärtuse ka edaspidi annab klastrite ühisturundus Euroopas ja väljaspool.

Projekti lõppfaasis korraldas Tartu Teaduspark rahvusvahelise konverentsi "Clusters Linked Over Europe – Regional Innovation Strategies for Cluster Internationalisation and Competitiveness”, kus ettekandmisele tulnud esitlusi saate lähemalt uurida lehel Seminarid ja Esitlused.

INTERREG IIIC projektis osalesid partnerid Austriast, Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Rootsist, Rumeeniast ja Venemaalt.