KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » CrossBo II

CrossBo II

Nagu 2004-2006.a. ellu viidud projekti CrossBo, oli ka jätkuprojekti eesmärgiks aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel alustada või arendada rahvusvahelisi ärisuheteid ettevõtetega partnerriikidest. Projekti käigus toimusid taas nii kontaktüritused ja seminarid kui ka uusi tehnoloogilisi lahendusi kasutusele võtvaid initsiatiive nagu interneti vahendusel toimuv oksjon jm. 

Projekti partneriteks olid keskused Itaaliast, Rootsist, Suurbritanniast, Leedust, Lätist, Saksamaalt, Norrast, Tšehhist, Slovakkiast, Poolast, Hispaaniast ja Eestist. Lisaks toimus kontaktürituste raames tihe koostöö ka teiste riikide, näiteks Venemaa, Hiina ja Indiaga.

Tegevused

  • Esimene kontaktüritus toiduainetesektori ettevõtetele toimus 24.-25. mail 2007.a. Gdanskis, Poolas.
  • Järgmisena toimus 18.-19. oktoobril 2007.a. Stockholmis, Rootsis juba traditsiooniks saanud kontaktüritus metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtetele - IND-TECH III.
  • 27 - 28. märts 2007 oli ettevõtetel viimane võimalus osaleda rahvusvahelise mõõtmega üritusel: toimus kolmas kontaktüritus, kus ettevõtted said vahetult suhelda ja ärikontakte luua; seekord puidutööstuse ettevõtele ning Leedus, Vilniuses. 
  • 21.04.2008 - 16.05.2008 toimus puidusektori ettevõtjatele juba CrossBo projektist tuttav tagurpidi oksjon - Reverse Auction - oksjon tarnijatele, mitte ostjatele.