KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » ESTIRC

ESTIRC

Estonian Innovation Relay Centre

IRC-Network oli Euroopa Liidu poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks oli viia kokku partnereid uudsete tehnoloogiate väljatöötamiseks, arendamiseks ja turuletoomiseks. ESTIRC oli osa üle-euroopalisest innovatsioonisiirde keskuste võrgustikust, milles osales 33 Euroopa riiki ja piirkonda.

IRC iga päev uueneva tehnoloogiate andmebaasiga töötasid ca 1000 konsultanti üle Euroopa. IRC teenust kasutav ettevõtja sai edastada andmebaasi oma pakkumise/koostöösoovi ning tutvuda rahvusvaheliste pakkumistega.

Projekti eesmärgid:

 •  aidata kaasa innovatiivsete Euroopa tehnoloogiate kasutuselevõtule Eestis (sissepoole suunatud tehnoloogiasiire)
 • aidata leida innovatiivsetele Eesti tehnoloogiatele kasutajaid Euroopa riikides (väljapoole suunatud tehnoloogiasiire)
 • tutvustada EL võimalusi ettevõtte innovatsioonitegevuse juures ning üldise innovatsiooniteadlikkuse tõstmine

Eesmärkide saavutamiseks pakuti võrgustiku kaudu järgmisi võimalusi:

 • leida rahvusvahelisi koostööpartnereid oma uudse toote või tehnoloogia väljaarendamiseks, täiustamiseks ja turustamiseks;
 • teha tehnoloogilise probleemi lahendamiseks koostööd Euroopa innovaatilistemate ettevõtetega;
 • olla pidevalt kursis uusimate lahendustega oma tegevusvallas;
 • saada välispartneritelt tellimusi ja põnevaid koostööpakkumisi arendustööks.

Projekti tulemused:

 • Nelja aasta jooksul aitas kogu ESTIRC konsortsium oma Eesti klientidel jõuda 33 rahvusvahelise tehnoloogiasiirde lepinguni.
 • 8. IRC-võrgustiku aastakoosolekul (07.06.04) Viinis sai TTP auhinna parima tehnoloogiasiirde eest, milleks oli Aquastel Balti tehnoloogiale kasutaja ning arenduspartneri leidmine Hispaanias.
 • Projekti raames toimusid tihti ka konkreetsetele sektoritele suunatud kontaktüritused, viidi läbi infopäevi.

Tartu Teaduspargi poolt juhitavasse Eesti konsortsiumi kuulusid veel: