KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » FINESSE

FINESSE

Facilitating Incubator Networking and Exchange of Services for Small Enterprises

 

Interreg IIIC programmi raames rahastatava projekti idee oli jagada rahvusvahelise laienemise kogemust alustavatele ettevõtetele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (SME). Tegemist oli Läänemere-regiooni keskse projektiga, mille 10 partnerit pärinesid üheksast Läänemere-äärsest riigist:

Saksamaa IZET Innovationszentrum Itzehoe, Technikzentrum Lübeck
Norra SNP Gardermoregionen
Rootsi Teknikbyn, Västerås Technology Park
Soome Technology Centre Teknia Ltd. (nüüd Technopolis)
Eesti Tartu Teaduspark SA
Läti Latvian Technological Center
Leedu Kaunas University of Technology Regional Business Incubator
Valgevene Centre of Information Technology
Poola CITTRU, Jagiellonian University

Projekti eesmärgid ja tulemused

FINESSE eesmärgiks oli luua osalevate partnerregioonide inkubatsioonikeskuste ja regionaalsete arendusasutuste võrgustiku, mis toetab väikesi ja keskmise suurusega ettevõtteid nende laienemisel välisturgudele.

Projekti tulemusena viidi läbi kolm peamist tegevust:

  • Koostati interneti-põhine firmade andmebaas, milles oli esindatud 467 Läänemere regiooni ettevõtte tutvustused ja koostöösoovid. Andmebaas oli avalik ja kõigil soovijatel oli võimalik sealseid profiile uurida.
  • Toimus kõigis partnerregioonides kokku 13 kahe- või kolmepäevast koolitust ettevõtjatele äri- või laienemisplaani tegemiseks (Tartus toimus mais 2005), milles osales kokku 200 ettevõtjat. 
  • Igas riigis toimusid ettevõtjate kohtumised võimalike koostööpartneritega - kontaktüritused (Eestis lausa kahel korral: novembris 2005 Tallinnas ja septembris 2006 Tartus). Kontaktüritustel osales kokku 287 ettevõtet Läänemere regioonist.

Projekti raames toimunud äriplaani koostamise koolituse juhendmaterjal  (ENG)