KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » GATE

GATE

Gaining Added-value from Timber in Europe

www.gate-project.org

GATE keskendus puidu väärtustamisele. Projekti eesmärgiks oli suurendada puidu kasutamist ehituskonstruktsioonides; selle käigus analüüsiti puidusektorit ja selle olukorda igas riigis eraldi ning vahetati kogemusi.

Mis oli GATE?

GATE oli Euroopa projekt, mida juhtis Forestry Commission Wales ja mis otsis uusi võimalusi suurendamaks puidu kasutust ehituskonstruktsioonides. Projekti eesmärgiks oli muuta arvamust puidust kui traditsioonilisest, vanamoelisest ja ilusast, kuid kallist materjalist ja suurendada puidu lisandväärtust. Projekti raames levitati teavet, et puit on modernne ehitusmaterjal, mis hoiab ehitamisel aega kokku, võimaldab paindlikumaid lahendusi puitehitiste projekteerimistel, pakub energiasäästlikkust ja tagab jätkusuutliku kasuteguri.

Kes olid koostööpartnerid?

Meie partneriteks olid regioonid Thuringia Saksamaal, Pomorskie Poolas, Wales Suurbritannias, Sloveenia ja Eesti - täpsemalt disainerid, arhitektid, puitmajade liidud, uurimisorganisatsioonid, sertifitseerimisasutused, kindlustus, laenupakkujad ja teised huvilised.

INTERREG IIIC projekti partnerid olid: 

Inglismaa Forestry Commission Wales
Saksamaa Chamber of Trade East Thuringia - Environment Centre
Sloveenia Department of Wood Science, Ljubljana University
Poola Tourist Association of Communities "BOR"
Eesti Tartu Teaduspark

Kuidas see töötas?

Läbi GATE projekti oli võimalus võõrustada ja külastada partnerriike, ühineda rahvusvaheliste töögruppidega, osaleda rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel, võimalus saada ühendust teiste partnerriikide omaala spetsialistidega.

GATE projektiga avanes hea võimalus leida rahvusvaheliste seminaride raames lahendusi barjääridele, mis takistavad puidu laiemat levikut ehitussektoris.

Üritused

2004

  Ajakirja Eramu lisa
  Eesti parim puitehitis 2004

2005

  Avakonverents Wales'is
  Ajakiri Puuinfo 1
  Ajakirja Eramu lisa
  Seminar "Fire safe use of wood" Tallinnas
  Seminar "European Timber Days" Saksamaal
  Eesti parim puitehitis 2005
  Ajakiri Puuinfo 2

2006

Seminar "Time for Timber in Europe" Poolas
  Seminar "Ehitaja puukoolitus" Tartus
  Ajakiri Puuinfo 3
  Seminar "Building a New Europe - with Timber" Sloveenias
  Seminar "Uut põhjala puitehituses" Eestis
  Eesti parim puitehitis 2006
  Ajakiri Puuinfo 4
  Workshop tudengitele
  GATE Focus Group Meeting : Poolas,Eestis ja Sloveenias
  Puupäev Tartus
 

2007

  Seminar "Timber for Better Europe" Tallinnas
  GATE lõpu konverents Wales´s