KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » Greenhouse

Greenhouse


Greenhouse projekti juhtpartneriks oli Norras, Stavangeri linna asuv Rogaland Training & Education Center.

Teised koostööpartnerid:

Projekt kestis kaks aastat: 01.09.2007 kuni 31.08.2009.

Üldine eesmärk:

Edendada Norra, Venemaa, Eesti ja Saksamaa partner- ja piiriregioonide jätkusuulikku arengut ja piiriülest koostööd ning arendada piirkondade ettevõtluskeskkonda. Ühtlasi toetatati regioonide ettevõtjate vahelist koostööd. Projekti käigus vahetati kogemusi ettevõtjatele mõeldud koolitus- ja väljaõppeprogrammide alal, sh. e-õppe uusi meetodeid. Projekt pakkus spetsiifilistele sihtgruppidele integreeritud lähenemisvõimalusi ettevõtlusalase väljaõppeprogrammide edendamiseks.

Alameesmärgid:

Projekti eesmärgiks oli adapteerida selline mudel, mis võimaldab arendada ettevõtlikku vaimu ja treenida ettevõtjalikke oskusi spetsiaalselt kõrgharidust omavatele inimestele. Seda mudelit on juba Stavangeri Ülikoolis edukalt rakendatud. Norra kogemust täiendati Tartu Teaduspargi ja Osterholzi NETZ Center for Innovative Technologies (Saksamaalt) kogemustega. Mõlemas piirkonnas on inkubaatorid ja väljaarendatud regionaalne innovatsioonistrateegia, mis toetab firmade arendamise praktilisi tegevusi.

Greenhouse nimetuse all ellu viidud arendusidee oli mõeldud teenindusele orienteeritud alustavatele firmadele, ja katavad kogu perioodi alates esmasest ideest kuni selle rakendamiseni uues ettevõttes. Neid ideid juuruti Pihkvas ja Kaliningradis. Greenhouse lähenemine ei olnud ainult treeningkontseptsioon. See sisaldas samuti nn ärihotellide põhitüüpe, mis on esimeseks sammuks inkubaatori suunas.

Pihkvas on vajadus arendada uusi teenuseid hotelliteeninduse, avaliku toitlustamine ja olmeteeninduse valdkonnas. Kohalikud võimud soovisid projekti raames täiendavalt arendada infrastruktuuri SME-de toetuseks ja luua inkubatsioonikeskust. Pihkva partnerid on juba mitme aasta jooksul pakkunud koolitusi munitsipaalettevõtete SMI keskuses.

Kaliningradi oblasti ettevõtlusega seotud probleemistiku lahendamiseks arendati programmi, mis oli pühendatud põllumajandusspetsialistide ettevalmistamisele. Greenhouse projekt toetas seda protsessi. Norra juhtparner esitas “SME-farmer” idee Kaliningradi spetsiifikast lähtuvalt, mida hakkas juurutama Kaliningradi Riikliku Tehnikaülikooli põllumajandusosakond.

Projekti tegevused:

  • mõlemas regioonis ettevõtlust toetava keskkonna ja potentsiaalsete tegevusalade ettevõtlike tegevusvaldkondade analüüs,
  • adapteeritakse Greenhouse idee mõlema piirkonna jaoks ja viiakse idee ellu,
  • testitakse ideed,
  • projektitulemuste levitamine.

Projekt Greenhouse käivitati BSR-INTERREG IIIB, koostööprioriteet Norra-Venemaa-Eesti-Saksa (NP) meede 3 raames.