KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » ICHNOS Plus

ICHNOS Plus

Innovation and CHange: Network of One-stop Shops for Business - PLUS

http://www.ichnos-project.org/

Projekti infovoldik

ICHNOS Plus jätkas Interreg IIIB projekti "Innovation and CHange - Network of One-stop Shops", mille käigus töötati välja mudel regionaalsete kompetentsikeskuste rajamiseks (ühtse kontaktpunkti rajamiseks). ICHNOS Plus keskendus selle mudeli ellurakendamisele erinevates Euroopa piirkondades. One-stop Shop for Business koondab infot ja kontakte tegutsemaks kui üks universaalne kontaktpunkt, kuhu ettevõtjad pöörduda saavad.

Projektis osalesid kuus asutust kuuest riigist: Ancitel Sardegna Itaaliast, CESGA - Galicia Hispaaniast, Vysocina Region Tšehhist, North Aegean Region Kreekast, Ruda Slaska Business Incubator Poolast ja Tartu Teaduspark.

Kontaktpunktide rajamiseks viidi ellu järgmised projekti tegevused:

 • Uuringud ja analüüsid - eelmise projekti käigus teostatud analüüside läbiviimine uutes lisandunud piirkondades leidmaks ja võrdlemaks, millised aspektid on alustava või tegutseva firma jaoks olulised.
 • Kohtumised kohalike omavalitsuse ja huvigruppidega projekti tegevuste tutvustamiseks ja tagasiside kogumiseks.
 • Külastused ja personali vahetused teadlikkuse ja teadmiste taseme tõstmiseks osalevates regioonides.
 • Regioonidevahelised seminarid jagamaks infot ja teadmisi, mille juba tegutsevad kontaktpunktid on kogunud.
 • Teabe levitamine.

Projekti jooksul töötati välja selgitav analüüs regionaalse kompetentsikeskuse ja ühtse kontaktpunkti toimimise kohta: Toolkit

Ühtse kontaktpunkti arendamine Eestis:

Riigiportaali ettevõtja vaade - http://www.eesti.ee/est/ettevotja

E-äriregister ja ettevõtjaportaal - http://www.rik.ee/ ja https://ettevotjaportaal.rik.ee/

E-aruandluse ühtlustamise projekt - https://ajaveeb.just.ee/e-aruandlus

E-äriregistri infovoldikud - esimene ja teine

E-ettevõtja infoportaali voldik -

Eesti e-teenuseid tutvustav veeb välismaalasele - http://www.egov-estonia.eu/

Projekt kestis 01.07.2008-30.06.2010.

ICHNOS Plus uudiskirjad:

 • No 1 (ENG)
 • No 2  (ENG)
 • No 3  (ENG)
 • No 4 (ENG)
 • No 5 (ENG)
 • No 6 (ENG)
 • No 7 (ENG)
 • No 8 (ENG)
 • Projekti kõik uudised leiad klikkides siia.