KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » InnoFun

InnoFun


Projekt:
InnoFun - Funding Policies to Bring Innovation to Finance/Market/People

Eesmärk: regionaalse innovatsioonipoliitika parendamine, et kiirendada innovatsiooni kommertsialiseerimist.

Kestvus ja eelarve: 1. jaanuarist 2012 - 31. detsembrini 2014

Projekti kogueelarve: 1,9 MEUR (sh. ERDF toetus ca 1,6 MEUR), sellest Teaduspargi eelarve 128 416,93 EUR (sh. omafinantseering 19 262,54 EUR).

Partnerid: projektis lõid kaasa 14 partnerit, Eestist osales lisaks Tartu Teaduspargile ka Tartu Linnavalitsuse Ettevõtlusosakond. Projekti juhtpartneriks oli Ceske Budejovices (Tšehhi) tegutsev innovatsiooniagentuur (South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising).

Tegevused:

- 13 rahvusvahelist kogemuste vahetamise üritust ca 300 osalejaga,
- 30 kohtumist poliitikakujundajatega ja 20 kohtumist seotud huvirühmadega kohalike tegevuste kaardistamiseks ja uute suundade arutamiseks eelkõige innovatsioonipoliitika valdkonnas. Eesmärk koostada regionaalsed tegevuskavad (Regional Implementation Plans - RIP),
- 9 raportit kohalikest toetus-skeemidest (konkreetsed tegevused ja ideed) , mis toetavad innovatsiooni finantseerimist ja turule jõudmist,
- 5 piloot-tegevust läbi viidud ja hinnatud nende efektiivsust,
- 3 kohtumist vastavate EL institutsioonidega, mille raames tutvustatakse projekti tegevussuundi eesmärgiga levitada infot Euroopa otsustajate tasandil,
- 9 regionaalset tegevuskava (Regional Implementation Plans).

Lisainfo:
Henri Hanson
Projektijuht
E-mail: henri.hanson@teaduspark.ee
Tel: +372 7381 027

Projekti finantseeriti Interreg IVC programmist