KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » KISoLL

KISoLL

Knowledge Investment Strategies on Local Level

www.kisollproject.eu

Projekti peamisi eesmärke oli parandada osalevate regioonide uurimis- ja tootearenduspotentsiaali. Eesmärgi täitmiseks abistati regiooni otsustetegijaid edastades neile teiste riikide kogemusi ja pakkudes nii vahendeid kui toetavat kätt muuhulgas ka näiteks uurimis- ja tootearendusinformatsiooni ning kogemuste vahetamiseks. Projekti tulemusena tugevdati uurimis- ja tootearendustegevuse rolli regioonides kaasates otsusetegijad kõikidesse protsessidesse.

Projekt kestis 2006-2008.