KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » LogOn Baltic

LogOn Baltic

Developing Regions through Spatial Planning and Logistics & ICT Competence

Projekt keskendus infotehnoloogia- ja logistikaalase kompetentsi kasvatamisele kogemuste vahetamise kaudu. Peamisi ülesandeid oli töötada välja soovitused ja lahendused kohalikele arendusorganisatsioonidele kohalike ettevõtete arendamiseks infotehnoloogia ja logistika valdkonnas - kuidas nende poolt pakutavaid lahendusi firmas paremini kasutusele võtta.

Projektis osalesid erinevad arendus- ja avaliku sektori organisatsioonid 9 riigist - Soome, Saksamaa, Rootsi, Taani, Läti, Eesti, Poola, Leedu ja Venemaa.

Projekti raames läbi viidud uuringute ja analüüside tulemusena töötati välja lahendusi logistika-infotehnoloogia ja ruumilise planeeringu vastastikuse mõju parandamiseks, mille abil on võimalik tugevdada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid Läänemere piirkonnas. Iga partnerriigi avaliku sektori esindajad saavad tulemusi kasutada kohaliku ärikliima arendamiseks.

Projekti raames valmisid uuringud:

Tartu Lennujaama tasuvusuuring (preliminary feasibility study (ENG)

Regional Development in Estonia - DEMIA

ICT Survey in Estonia

Logistics Survey in Estonia

Regional Logistics & ICT Profile: Estonia