KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » NPD-NET

NPD-NET

NPD-NET oli regioonidevahelise koostöö (INTERREG III C) projekt tootearenduse (NEW Product Development - NPD) toetamiseks spetsialiseeritud teenusepakkujatest loodava regioonidevahelise ja regioonisisese võrgustiku loomise abil. Projektis osalesid Kesk-Makedoonia ja Attika piirkonnad (Kreeka), Cardiffi Ärikool (Wales), Jozef Stefan'i Instituut (Sloveenia), Loode-Oltenia Regionaalarengu Agentuur (Rumeenia) ja Tartu Teaduspark (Eesti).

NPD-NETi filosoofia oli vähendada regioonidevahelist lõhet tootearendusteenuste ja tegevuste osas, eelkõige vähemarenenud piirkondades (LFR), arendades välja regioonidevahelised ja regioonisisesed võrgustikud, mis pakuvad seotud teenuseid ning säilitades ettevõtete teadlikkust tootearenduse tähtsusest. NPD-NETi eesmärk oli arendada välja ja katsetada võrgustiku-põhist innovatsiooni mudelit, kus tootearendustegevuse ülesannete lineaarset järgnevust asendab regioonidevaheline ja -sisene koostööprotsess, milles tootearenduse edukaks lõpule viimiseks vajalikke oskusi pakuvad spetsialiseeritud regionaalsed osalejad keda nii füüsiliselt kui virtuaalselt ühendavad teejuhis toodud ülesanded.

Tulemused

  • Kõik projektipartnerid kaardistasid oma piirkonna väike- ja keskmisesuurusega ettevõtete (VKE) vajaduse tootearenduse alaste teenuste järele. Tartu Teaduspark keskendus eelkõige Tartus ja Lõuna-Eestis tegutsevate metallitöötlemise, masina- ja aparaadiehituse, elektroonikatööstuse ettevõtete vajaduste kaardistamisele.
  • Kõik projektipartnerid kaardistasid oma piirkonnas tegutsevad tootearendus-alaste teenuste pakkujad.
  • Loodi veebipõhine praktiline juhend tootearendusprotsessi etappide läbiviimiseks.
  • Kirjastati eestikeelne metoodiline juhendmaterjal “Tootearendus”.
  • Tooteinnovatsiooni kontseptsiooni tutvustati ettevõtjatele, tootearenduse õppejõududele ja konsultantidele ning T&A organisatsioonise esindajatele mitmetel töökoosolekutel, seminaridel ja konverentsil.
  • Käivitus SA tartu Teaduspargi sihipärane koostöö TÜ Füüsika Instituudi ja Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS-ga mehhatroonika ja aparaadiehitusliku pooltööstusliku labori loomiseks.

Projekti raames valminud eestikeelne juhendmaterjal tootearenduseks