KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » RAIN

RAIN

Regional Acceleration of the INnovation circle in the ICT sector

Projekti eesmärgiks oli töötada välja konkreetsed juhised kohaliku investeerimispoliitika jaoks, mis soodustaksid Läänemere regiooni IKT (informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia) sektori teadus- ja arendustöö jõudmist turule. Hetkeseisust ülevaate saamiseks viidi kõigepealt läbi vastavad uurimused. Saadud tulemuste põhjal toodi välja kitsaskohad ja otsiti üheskoos võimalikke lahendusi. 

Projekti juhtpartneriks oli ICT TURKU Ltd., konsortsiumisse kuulusid ettevõtluse arendus- ja tugiorganisatsioonid kuuest linnast: Turust, Rostockist, Klaipedast, Riiast, Tallinnast ja Tartust. Lisaks konsortsiumi liikmetele toetasid projekti ka kohalikud omavalitsused ja piirkondlikud tugiorganisatsioonid. RAIN-projekt kestis 2008. aasta jaanuari lõpuni.

Uuringud Eestis

  • Tartu tarkvarasektori uuring 2007
  • Tartu IT sektorit tutvustav trükis
  • Tallinna piirkonna info- ja kommunikatsioonisektori esindajate arvamusuuring