KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » RAPIDE

RAPIDE

Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprise

Projekti kodulehekülg: http://www.rapidenetwork.eu

Projekti RAPIDE oli kaasatud 13 partnerit 11 riigist üle Euroopa. Selle eesmärgiks oli rakendada kogemusi avaliku sektori rollist innovatsiooni stimuleerimisest regioonides; täpsemalt aidata ettevõtetel innovaatilisi tooteid või teenuseid turule kiiremini tuua. Kaugemad eesmärgid olid innovatsiooni stimuleerimine ja majanduskasv, läbi mille panustatakse Lissaboni leppe eesmärkide saavutamisse. Oma tegevustes keskenduti eriti riskide juhtimisele, innovatsiooni finantseerimisele ja efektiivsele partnerlusele.

Projekti tegevused jagunesid kahte etappi:

I etapi käigus korraldati kolm "Beyond Best Practice" töötuba, kus jagati kogemusi ja toodi näiteid initsiatiividest, mis suutsid edukalt lahendada probleeme eeltoodud kolmes valdkonnas (risk, finantseerimine, partnerlus) ületades barjäärid innovaatilise toote turule toomisel.

II etapis kaasati regioonid, et töötada välja innovatsiooni arendamise tegevuskavad kasutades esimeses etapis saadud teavet.

Projetis osalesid: South West of England Regional Development Agency ja Welsh Assembly Government Suurbritanniast, Galician Ministry of Innovaton and Industry Hispaaniast, Kujawsko-Pomorskie Voivodeship Poolast, Örebro Regional Development Council Rootsist, Region Western Greece Kreekast, Ministry of Economy and Labour Saxony-Anhalt Saksamaalt, Presov Self-Governing Region Sloveeniast, South Bohemian Agency for Support to Innovative Enterprising Tšehhist, Kemi-Tornio University of Applied Sciences ja Rovaniemi University of Applied Sciences Soomest,Észak-Alföld Regional Development Agency Ungarist ja Tartu Teaduspark.

Projekt kestis 01.09.2008-31.08.2010.

RAPIDE uudiskirjad:

  • No 1 (ENG)
  • No 2  (ENG)
  • No 3  (ENG)
  • No 4 (ENG)
  • No 5 (ENG)
  • No 6 (ENG)