KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Projektid » Elluviidud projektid » VBN Innoreg

VBN Innoreg

Strengthening Via Nordica Baltica Macro-Region through Transnational cooperation for Regional Innovation Promotion 

Projekti eesmärgiks oli analüüsida partnerregioonide innovatsioonisüsteeme, vahetada kogemusi ja edendada ühiselt regioonide innovatsioonivõimet ehk kokkuvõttes konkurentsivõimet.

Projektis osalesid 10 partnerregiooni Saksamaalt, Poolast, Soomest, Rootsist ja Balti riikidest. Tartu regiooni esindasid projektis Tartu Teaduspark ja Tartu linn, kes jagasid oma kogemusi Tartu regiooni innovatsioonistrateegia (TRIS) väljatöötamisest ja uurisid regionaalse riskikapitalifondi loomise võimalusi. Partneritelt oli nii mõndagi õppida, näiteks Tamperes loodi 2005. aastal teaduspargi juurde riskikapitalifond.

VBN Innoreg'i üldtegevused:

  • loodi ühine raamistik innovatsiooni edendamiseks regioonides analüüsides innovatsioonistrateegiaid ja vajadusi ning identifitseerides võimalused regioonidevaheliseks koostööks;
  • seminarid innovatsioonisüsteemi osalistele; õppereisid partnerregioonidesse;
  • parima kogemuse jagamine ja rakendamine (pilootprojektid).

 3. oktoobril 2007.a. toimus projekti raames Tartus konverents "Väljakutsed ettevõtluse arengus", mille ettekandeid saate vaadata lehel Seminarid ja esitlused.

 
Projekti kestvus: 2006-2007.

Projekti flaier .