KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Äriarendus- ja tugiteenused

Äriarendus- ja tugiteenused

TTP kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning innovatsioonitegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri-, äriarendus- ja tugiteenust Tartu regioonis.


Tartu Teaduspargi klientideks on:

 • uudse teadmis- või tehnoloogiamahuka idee arendajad. Eelkõige üliõpilased ja teadurid, kes soovivad kommertsialiseerida enda poolt ja enda osalusel loodud intellektuaalset omandit;
 • TTP Inkubatsioonikeskusega tegutsevad alustavad ettevõtted ehk inkubandid;
 • Tartu Teaduspargi territooriumil tegutsevad kõrgtehnoloogilisi teenuseid pakkuvaid ja äriarendusteenuseid kasutavad ettevõtted;
 • kohalikud omavalitsused, maavalitsused, T&A asutused jne.Oma klientidele pakub Tartu Teaduspark alljärgnevaid tugiteenuseid:

Koostöövõrgustikud, partneriotsing ja turundus:

 • firmateabe levitamine;
 • konsultatsioonid turu-uuringute koostamisel;
 • abi uute turgude leidmisel;
 • abi koostöö- ja äripartnerite otsingutel;
 • koostööprojektide algatamine; ettevõtete kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse;
 • abi välissuhtluses;
 • kontaktseminaride jt maaklerürituste ja/või neis osalemise korraldamine;
 • konverentside, seminaride, näituste jms ja/või neis osalemise korraldamine;
 • abi stardikapitali jm rahastamisallikate leidmisel, sh taotluste koostamisel;
 • tugiteenused


Tehnosiirde- ja tehnoloogilised teenused:


Avalikule sektorile, sh kohalikele omavalitsustele ning teadus- ja arendusasutustele pakutavad teenused:

 • projektitaotluste ettevalmistamine;
 • projektijuhtimine;
 • tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine.

Lisainfo:

Toomas Noorem
juhatuse liige
toomas@teaduspark.ee
tel: +372 746 0512