KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Inkubatsioonikeskus » Inkubatsioon - turvaline algus ettevõtjale!

Inkubatsioon - turvaline algus ettevõtjale!

Tartu Teaduspark on koht, kus toetatakse alustavaid ettevõtjaid. Meie eesmärgiks on aidata ettevõtjal tekkinud heade ideede hulgast parimad välja sõeluda, neid lihvida, arendada ja ellu viia. Püüame luua ettevõtjale turvalist keskkonda, maandada alustamisel tekkivaid ebaõnnestumise riske, kiirendada kasvu ning arendada tootlikkust ja uuenduslikkust, et Teaduspargi inkubaatorist lahkuksid elujõulised ja edukad ettevõtted.

Meie juurde on oodatud kõik põnevate mõtetega juba tegevust alustanud või alles oma ettevõtte loomisega tegelevad ettevõtjad. Et mõttest hea tulemuseni jõuda, uurime koos uute ideede perspektiive ja potentsiaali, vajadusel aitame äriidee sõnastada ja kirja panna. Seejärel teeme sellele ühiselt põhjaliku analüüsi, mis aitab ettevõtja edasiste tegevuste jaoks konkreetset tegevuskava ehk äriplaani koostada.

Kui ideed on paberil ja äriplaan vormistatud, tekib alustaval ettevõtjal tõenäoliselt juba vajadus tööruumide järele. Inkubatsioonikeskuse kaasaegselt ja mugavalt sisustatud büroo- ja seminariruumides on loodud kõik võimalused tulemuslikuks töötamiseks.

Planeeritud tegevusi ellu viies tekib värskel ettevõtjal kiiresti terve hulk uusi küsimusi ja probleeme. Kust saada just minu ettevõttele sobivaid toetusi? Kuidas leida head raamatupidajat või pädevat juriidilist nõustajat? Aga turu-uuringud? Partnerite otsing? Kliendid? Toodete arendus ja uute ideede katsetamine? Tekib vajadus erinevate koolituste ja erialaste konsultatsioonide järele.

Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskuses antakse juhtimis-, ettevõtlus-, või tehnilist tuge kõikides sellistes küsimustes. Meie spetsialistid aitavad vajalikke taotlusi vormistada või konkreetset eksperti leida. Teaduspargi laialdase ja hästitoimiva rahvusvahelise koostöövõrgustiku baasil on Inkubatsioonikeskusel sõlmitud mitmeid koostöökokkuleppeid väga erinevate valdkondade spetsialistidega nii Eestis kui välisriikides.

Teaduspargis toimuvad pidevalt erinevad koolitused ja infoseminarid, mille teemad varieeruvad vastavalt ettevõtete vajadustele alustava ettevõtja baaskoolitusest tootearenduse ja standardiseerimiseni. Teaduspark aitab firmadel leida koostööpartnereid, organiseerib kontaktüritusi ja innovatsioonireise sihtturgudele.
Tartu Teaduspargi Inkubatsioonikeskus on loodud alustavate ettevõtete edule mõeldes. Anname oma parima, et aidata kaasa uute ettevõtete tekkimisele ja püsimajäämisele. Olete oodatud!