KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Kasulikud materjalid » Seminarid ja esitlused » Seminarid 2007

Seminarid 2007

Kolmapäeval, 28. novembril 2007 toimus Athena Konverentsikeskuses foorum - Loomemajandus regionaalse arengu mootorina Läänemere piirkonnas.

Foorumi eesmärgiks oli tutvustada loomemajanduse kui uue ja põneva valdkonna võimalusi ettevõtjaile, loovisikuile, kõrgkoolide esindajaile ja avalikule sektorile ning arutleda valdkonna edasiste arengute üle Eestis ja Läänemere piirkonnas laiemalt.

Esitlused:
 • Pr Petra Nilsson-Andersen, Põhjamaade Innovatsioonikeskuse (NICe) vanemnõunik - Põhjamaade Innovatsioonikeskuse uurimus Põhjamaade loomemajandusest ja koostööst Läänemere piirkonnas
 • Hr Ragnar Siil, Eesti Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja - Kultuur ja piirkondade konkurentsivõime - Milliseid võimalusi loob loomemajandus Eestile? I osa - II osa - 
 • Pr Krõõt Kaljusto-Munck, Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu asedirektor - Loomemajanduse strateegia Tartu-Bergen-Turu: Tartu kogemus
 • Hr Henrik Sparre-Ulrich, projektijuht, Capital Region of Denmark - Loomemajandus - potentsiaal peitub puutepunktides
 • Hr Johannes Sigurjonsson, Norra Tehnikaülikool - Disaini ja teiste loomemajanduse erialade äripotentsiaalist Trondheimis
 • Hr André Aunamägi Ingolfsen, Inventas Baltic OÜ - Disain kui oluline osa edukast loomemajandusest – Norra näited
 • Hr Anzori Barkalaja, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia direktor -  Omakultuuri roll loomemajanduse kodustamisel
 • Hr Lembit Küüts, kunstnik, Tartu Kunstnike Liidu liige - Kehatuse tehiskehastus

Kolmapäeval, 3. oktoobril toimus Vanemuise Kontserdimajas konverents - Väljakutsed ettevõtluse arengus.

Konverents käsitles Eesti ettevõtluse olevikku ja tulevikku. Üritus oli suunatud ettevõtjatele, ettevõtlust toetavate poliitikatega seotud kohalike omavalitsuste esindajatele ja riigiametnikele ning teistele ettevõtlusest huvitatud inimestele. Konverentsi eesmärk oli võtta kokku Eesti viimaste aastate olulisemaid arenguid ettevõtluses ja õhutada debatti teemadel, mis on seotud ettevõtluse väljakutsetega lähitulevikus.
Konverentsijärgsel vastuvõtul tähistati Tartu Teaduspargi 15. tegevusaastat!

Konverentsi korraldasid Tartu Teaduspark ja Tartu Linnavalitsus. Konverentsi toimumisele aitasid kaasa ka Tallinna Linnavalitsus ning projektide VBN Innoreg, LogOn Baltic, RAIN ja BaltMet Inno partnerid.

Konverents toimus Tartu Ettevõtlusnädal 2007 raames.

Plenaarsessioon:

 • Tervitussõnavõtt Urmas Kruuse, Tartu Linnapea
 • Juhan Parts, Majandus- ja kommunikatsiooniminister, Vabariigi Valitsus - Eesti ettevõtluse arengusuunad
 • Alar Karis, Tartu Ülikooli rektor - Ülikoolide roll ettevõtluse arendajana
 • Toomas Noorem, Tartu Teaduspargi tegevdirektor - Telefonivabrikust Teaduspargini 
 • Linda Höljö, Innovations Kapital - How to attract Scandinavian venture capital?
 • Linnar Viik, Eesti Infotehnoloogia Kolledži õppejõud - ...Eesti IT Auhind 2010 võitja on...

Paralleelsessioonid:

Sessioon 1 - Ettevõtete kasvu finantseerimine

 • Tarvo Tamm, Connect Estonia tegevjuht - Riskikapitali võimalikkusest Eestis kõrvaltvaataja pilgu läbi
 • Ott Pärna, Eesti Arengufondi juhatuse esimees - Milleks Arengufond? 
 • Martin Kõdar, BaltCapi finantsjuht - Kuidas läheneda riskikapitalistile?
 • Lembit Dalberg, Cliftoni juhatuse liige - Cliftoni kogemustest riskikapitali kaasamisel 
 • Aira Nigul, Hansapanga Lõuna-Eesti regiooni ärikliendisuhete osakonna juhataja - Mida hindab pank laenu andmisel?
 • Erki Mölder, Quattromedi tegevjuht - Kasvu finantseerimine

Sessioon 2 - IKT potentsiaali kasutamine

 • Tiit Roosmaa, TÜ Arvutiteaduse Instituudi juhataja ja Kairit Ahman, projektijuht - TÜ koostöö IT-firmadega tööjõu ettevalmistamiseks 
 • Timo Huttunen, ICT Turkku projektijuht - Teadus- ja arendustegevuse rahastamine Läänemere piirkonna IKT sektoris (inglise keeles, tõlketa)
 • Ain Kiisler,  L-Consult OÜ logistikakonsultant - IKT kasutamine Eesti ettevõtetes - LogOn Baltic uuringu tutvustus.
 • Toomas Saarsen, WM-data juhatuse esimees - IT-firmade konsolideerumine Eestis ja välismaal
 • Ülo Säre, Columbus IT Partner Eesti ASi konsultant ja juhatuse liige - Klastrikoostöö võimalikkusest Eesti IKT sektoris PC Expert Grupi näitel

Sessioon 3 - Teadusparkide roll ettevõtluse toetamisel

 • Andrus Tasa, Tartu Biotehnoloogia Pargi juhataja - Biotehnoloogia Park - era- ja avaliku sektori koostöö. 
 • Marika Popp, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspert - Riigi visioon teadusparkide rollist.
 • Ekspertpaneel: Tartu Teaduspark, Tehnopol, Tartu Biotehnoloogia Park, MKM - Eesti teadus- ja tehnoloogiaparkide olevik ja tulevik

30. mail toimus Tartu Teaduspargis Eesti Masinatööstuse Liidu VII Foorum pealkirjaga "Teed ja võimalused ettevõtete konkurentsivõime tugevdamiseks".

Foorumi esitlused:

 • Ingrid Hindrikson, Tallinna Ettevõtlusamet - Linnalt Ettevõtjale
 • Dr. Jüri Riives, EML - Konkurentsivõime läbi koostöö
 • Karin Jaanson, Tartu abilinnapea - Tartu linna roll ettevõtluse arendamisel
 • O. Karlsson - LEAN (Cost effective or stingy resource production)
 • Dr. Jüri Riives, Eesti Masinatööstuse Liit (EML) - Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse olemus ning arengutrendid
 • Priit Kulu ja Lembit Roosimölder - T&A asutuste kaasamine innovatsiooniprotsessi - senised tulemused ja võimalused
 • Lembit Roosimölder ja Martin Eerme, TTÜ Masinaehituse Instituut - Edendame Innovatsiooni - Vastutusrikaste masinaehituslike konstruktsioonide projekteerimine
 • Väino Sammelselg, TÜ anorgaanilise keemia professor - Aatomkihtsadestuse tehnoloogia uued väljakutsed
 • Toomas Noorem, Teaduspark - Tartu Teaduspark kui aparaadi-, masinaehituse ja metallitöötlemise klastri eestvedaja Lõuna-Eesti regioonis

Tartu Teaduspark korraldas 24. aprillil 2007 konverentsi teemal "Clusters Linked Over Europe – Regional Innovation Strategies for Cluster Internationalisation and Competitiveness”, mis tõi Tartusse kokku regionaalsete innovatsioonisüsteemide ja klastrite eksperdid kogu Euroopast.

Konverents keskendus klastrite rahvusvahelistumisele ja sellekohaliste innovatsioonistrateegiate arendamisele. Konverentsi käigus tutvustati edukate innovatsioonistrateegiate ja klastrialgatuste näiteid valitud Euroopa piirkondadest.

Avasessioon

 • Colin Wolfe, DG Regional Policy "Regions of Economic Change"
 • Prof. Örjan Sölvell, Stockholm School of Economics, "Clusters and International competitiveness" 

Plenaarsessioon

 • Lordmayor Heinz Fenrich, President of the TechnologyRegion Karlsruhe - Cluster Regions forstering Internationalisation and New Technologies
 • Erki Mölder, CEO Quattromed - Regions and Clusters in Globalising World – Entrepreneur’s Point of View 

Paralleelsessioonid

Clusters Linked over Europe: CLOE

 • Toomas Noorem, Apparatus building cluster 
 • Kimmo Heinonen, Cluster Building Activities in Helsinki Region
 • Dr.-Ing. Adolf M. Kopp, Economic Development Karlsruhe, CLOE as Gateway for Business and Innovation
 • Dr.-Ing. Judith Elsner,Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
 • Emily Wise Hansson, Lund University: Clusters Linked over Baltic Sea Region 

Development and Evaluation of Regional Innovation Strategies

 • Prof. Rainer Kattel, City and innovation
 • Dr. Raivo Tamkivi, Tallinn Technology Park & Marek Tiits, Institute of Baltic Studies: Estonian Regional Innovation Strategy: results and the way forward.  (Raivo Tamkivi) (Marek Tiits)
 • Dr. Erik Terk, The Estonian Institute for Futures Studies: How to Create an Innovative City
 • Dr. Ulrich Müller Knowledge strategies on local level
 • Christian Habernfeller, Tyrol, Austria, Stony Way of Strategy Development in South Tirol 
 • Tarmo Lemola, Advansis OY, Finland, Development and Evaluation of Regional Innovation Strategies
 • Erwin Siweris, Interregional cooperation

Competitiveness of Estonian Bio- and Medical technology sector

 • Peter White, YTKO, Cambridge, U.K, Proving the Scientific Concept and Building the Sustainable Cluster 
 • Olivier Kitten, Atlanpole, Nantes, France, From Happy Few to Competitiveness 
 • Sabine Hafner-Zimmermann, Steinbeis, Germany, Technology Assessment for Biotechnology Agenda Setting in Estonia 
 • Tea Danilov, Estonian Ministry of Economic Affairs and Communication, Biotechnology in Estonian RD&I policies
 • Maarika Merirand, Estonian Biotechnology Association, Biotechnology in Estonia 

Klastrikonverentsi lisamaterjalid:

Konverentsi toetasid veel ka Tartu Linnavalitsus, Tallinna Linnavalitsus ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.


Tartu Teaduspark korraldas 26. veebruaril 2007 koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Maavalitsusega seminari teemal "Võimalikud koostöömudelid regionaalse jäätmekäitluse korraldamisel".

Seminari esitlused:

 • Aigar Aab - Regionaalse koostöö kogemus Kagu-Eesti Jäätmekeskuse AS näitel
 • T.Tamm - Jäätmemajanduse korraldus Saksamaal
 • Peeter Eek - Jäätmekäitluse korraldamine ja kohalike omavalitsuste koostööstruktuurid Eestis