KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Kasulikud materjalid » Strateegiadokumendid

Strateegiadokumendid

Piirkondlikud strateegiad

Tartu Regionaalne Innovatsioonistrateegia (TRIS 2004-2008)

Tartu regiooni tugiorganisatsioonide koostöö tegevuskava 2011-2013 (ENTREDI RAP) 

Tartu maakonna arengustrateegia 2014. aastani

Arengustrateegia Tartu 2030 

Tartu ja Lõuna-Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia 

Riiklikud strateegiad

Teadmistepõhine Eesti 2007-2013

Eesti ettevõtluspoliitika 2007-2013

Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013

Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 

TAI strateegia 2014-20120 

Turismi arengukava 2014-2020 

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020