KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Koostööpartnerid

Koostööpartnerid

Tartu Teaduspark teeb koostööd paljude äriarenduse, innovatsiooni ja tehnoloogia valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega Eestis ja üle maailma. Oleme sõlminud mitmeid koostöölepinguid, kuid koostöö ei toimu vaid lepingulistel alustel, vaid ühise eesmärgi nimel. Rohkem infot organisatsioonide kohta leiate Partnerite ja Koostöölepingute alalehekülgedelt vasakmenüüs.

 

Tartu Teaduspark osaleb aktiivselt ka rahvusvahelistes võrgustikes olles järgmiste võrgustike liige:

IASP - Rahvusvaheline Teadusparkide Assotsiatsioon (International Association of Science Parks)

BASTIC - Teadus-tehnoloogiaparkide ja Innovatsioonikeskuste Balti Assotsiatsioon (Baltic Association of Science/Technology Parks and Innovation Centres)

IASP ENVIROPARKS - IASP algatus, mis keskendub keskkonnatehnoloogiatele ja ekspertiisile

EEN - Euroopa ettevõtluse infovõrgustik (Enterprise Europe Network)

IRE - võrgustik Innovaatilised Regioonid Euroopas (Innovating Regions in Europe)