KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Meie meeskond

Meie meeskond

 

Töötajate tutvustused on tähestikulises järjekorras perekonnanime alusel.


Kadri Arrak

Ettevõtlussuhete spetsialist
Mobiil: 515 6907

Kadri on lõpetanud Tartu Karlova Gümnaasiumi ja 2005. a Tartu Ülikooli saksa keele ja kirjanduse eriala (BA). Hetkel õpib Eesti Maaülikoolis kaugõppes maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekaval.

Tööalaselt on tegelenud eelnevalt müügitööga lihatoodete ja puittoodete sektoris ning täiendanud end müügialastel koolitustel.

Kadri tegeleb Lõuna-Eesti regiooni ettevõtluse demokeskuse – SPARK Demo - käivitamisega.


Henri Hanson

Projektijuht
Tel: 738 1027
Mobiil: 506 8538
Skype: henrittp

2007.a. lõpetas Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduskonnas psühholoogia eriala (BA). Täiendanud ennast tehnoloogiasiirde- ja ettevõtlusalastel koolitustel.

Tartu Teaduspargis töötab 2005. aasta kevadest. Seotud EL finantseeritud ettevõtlust toetavate projektide elluviimisega, sh. projektide ja võrgustike võimaluste tutvustamine Teaduspargi klientidele, seminaride, ümarlaudade, konverentside korraldamine, uuringute läbiviimine jpm.


Liina Helstein

Ettevõtlussuhete spetsialist
Mobiil: 5193 0991

2007.a. kaitsnud Eesti Maaülikoolis ökonoomika ja ettevõtluse erialal majandusteaduse magistrikraadi. Töötanud eelnevalt kinnisvara-, finants-, toitlustus-ja puidusektoris.

Teaduspargis tegeleb Lõuna-Eesti regiooni ettevõtete demokeskuse käivitamisega.

Liina on ka aktiivne seeniorklassi ratsasportlane.


 

Ingrid Hunt

 

Projektijuht
Mobiil: 512 5298

Ingrid on lõpetanud Tartu Tamme Gümnaasiumi ning omab Tartu Ülikooli majandusteaduse haridust, spetsialiseerumisega välismajandusele, majandusprotsesside modelleerimisele, finantsplaneerimisele ja organisatsiooni juhtimisele. Töötanud eelnevalt pikalt valitsusasutuses finants – ja strateegilise planeerimise valdkonnas.

Teaduspargis tegeleb Euroopa Liidu projektide elluviimisega seonduvalt innovatsiooni ja nutika spetsialiseerumisega.

Vabal ajal tegeleb meeleldi spordiga.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andres Linnasmägi

ametinimetus: majahaldur

rendib uues majas Riia 181A seminariruume

 

telefon: 505 9565

e-post: andres.linnasmägi@teaduspark.ee


 


Vaido Mikheim

Projektijuht
Tel: 742 8725
Mobiil: 5309 5906
Skype: theowuss

Vaido on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja Tallinna Majanduskooli ärikorralduse eriala spetsialiseerumisega rahvusvahelisele turundusele. Täiendanud ennast mitmetel erinevatel koolitustel alates tööohutusest kuni nõuandliku müügini. Ta omab üle 5 aastast töökogemust erinevatel ametikohtadel tootmisvaldkonnas - lao- ja pakendusosakonna juhina ning hiljem tsehhijuhatajana AS Maris Gildenis ning tootmise planeerijana AS Sievert Eestis.

Alates 2010. aastast on Tartu Teaduspargis Euroopa Liidu projekti BSR Innoreg projektijuht ning nõustab Inkubatsioonikeskuses alustavaid ettevõtteid/ettevõtjaid. Nõustamisvaldkonnad: äriidee ja äriplaani arendamine, kulusäästlik juhtimine ja riskianalüüs

Vabal ajal loeb heameelega ulme ja muinasjuturaamatuid ning ajab taga ümmargusi spordivahendeid.


Toomas Noorem

Juhatuse liige, tegevdirektor
Tel: 746 0512
Mobiil: 503 7829
Skype: toomasnoorem

Toomas on lõpetanud Nõo Keskkooli ja sealt edasi Tallinna Polütehnilise Instituudi mehaanikainsenerina 1975.a. Lisaks on ta koolitanud ennast ettevõtte juhtimise, finantsjuhtimise, kvaliteedijuhtimise ja ka klastriarenduse alal.

Enamuse ajast on Toomas töötanud tööstuses - tehnoloogina, konstruktorina, peamehaanikuna, peaenergeetikuna kuni suurettevõtte Tarkon peadirektorini; selle käigus osalenud näiteks ka kosmoseaparatuuri ning meditsiinilaserite väljatöötamisel ja tootmisel. Alates 2002. aastat SA Tartu Teaduspark juhatuse liige. Tema käe all ehitati valmis uus inkubatsioonikeskus ja korrastatakse pargi infrastruktuuri. Toomas on osalenud Tartu Teaduspargi projektides ja eelkõige polltööstuslike laborite- katsetöökodade loomisel. Arendanud teaduspargi välissuhteid Soomest Hiinani.

Toomas on pikka aega osalenud tehnikahariduse arendamisel - näiteks on ta olnud tegev Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi nõukogus ning Eesti Maaülikooli kuratooriumi töös. Tartu Toome Rotary Klubi liige ja Maarja Küla edendamisele kaasaaitaja.


 

Külli Purret

Projektide raamatupidaja
Tel: 741 3245

Külli on lõpetanud Nõo Keskkooli ja Eesti Põllumajandusülikooli põllumajanduse ökonoomika ja juhtimise erialal. Raamatupidaja ametit peab alates 1994. aastast.

Tartu Teaduspargis töötab alates 2006.a. sügisest. Töövaldkondadeks: palga-ja lähetuskulude arvestus, projektide raamatupidamine ja finantsaruandlus.


Anne Raudsaar

Raamatupidaja
Tel: 747 6877
Mobiil: 5398 5175

Anne on lõpetanud Tartu Ülikooli; Tartu Teaduspargis töötab 1993.a. septembrist.

Töövaldkonnad:  kinnisvara arvestus ja üldaruandlus.


 

Raimond Tamm

Juhatuse liige
Mobiil: +372 515 4738
Skype: raimond.tamm1

Raimond on lõpetanud 1996.a. Jõgeva Gümnaasiumi ning 2007.a. kaitsnud Eesti Maaülikoolis ökonoomika ja ettevõtluse erialal majandusteaduse magistrikraadi.

Alates 2015. aasta septembrist SA Tartu Teaduspark juhatuse liige. Aastatel 2009-2014 töötas ta Tartu abilinnapeana, kelle vastutusvaldkondadeks olid linnamajandus, linnaplaneerimine ja maakorraldus ning arhitektuur ja ehitus. Enne avalikus sektoris tööle asumist on Raimond aastaid töötanud erasektoris – erinevatel juhtivatel ametikohtadel (tsehhijuhataja, ostudirektor, tootmisdirektor) Tartu ettevõttes Estiko-Plastar ning paljude uuenduslike toodete turuletoojana tuntuks saanud ülemaailmse kontserni DuPont äritegevuse arendamise spetsialistina Eestis.

Raimond on ka MTÜ Tartu Regiooni Energiaagentuur juhatuse liige, Tartu Veekeskus OÜ nõukogu esimees ning Tartu Eluasemefond SA nõukogu esimees. Samuti kuulub ta Tartu Linnavolikogu koosseisu.

Vabal ajal meeldib Raimondile erinevate kestvusaladega (suusatamine, jalgrattasõit, rulluisutamine) tegeleda ning samuti korvpalli mängida. Ta tegeleb ka koorilauluga, kuuludes Tartu Meeskoor Akadeemiline Emajõgi ridadesse.


Malle Tennisson

Juhiabi-personalijuht
Tel: 738 3005
Mobiil: 511 2948
E-mail: malle.tennisson@teaduspark.ee

Malle on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Tal on pikaajaline personali- ja administratiivtöö kogemus.

Tartu Teaduspargis töötab alates 1993.a. juunist.

Töövaldkonnad: personali-ja administratiivtöö, renditeenuste korraldamine, hoonete haldamisega seotud küsimused.
Lisaks: 2000.a. Eesti Tööandjate Keskliidu poolt määratud Lõuna Inspektsiooni Tartu Töövaidluskomisjoni koosseisu tööandja esindajana.
2011.a. Tartu Maakohtus- rahvakohtunik.