KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Mis on teaduspark?

Mis on teaduspark?

Teadus/tehnoloogiaparki on defineeritud kui kinnisvaral baseeruvat algatust:

  • millel on lähedased sidemed ülikoolide, uurimiskeskuste ja teiste kõrgharidus- ning uurimisinstitutsioonidega;
  • mis on ellu kutsutud teadmismahukate või lisandväärtust loovate ettevõtete loomise ja kasvu toetamiseks;
  • mille eesmärk on edendada tehnosiiret ehk teadustulemuste ettevõtlusesse rakendamist.

Teaduspargid hakkasid maailmas laiemalt levima 1980-ndatel aastatel. Teaduspargi kontseptsioon kätkeb endas ruumiliselt kokku kuuluvate (kõrg)tehnoloogiliste firmade kogumit, mis paikneb ülikooli campus’es või selle läheduses. Kogumis leviv ja levitatav oskusteave on kasvu impulsiks ja loob lisandväärtust. Maailmas on teadusparkidest välja kasvanud näiteks Nokia, HP - kui nimetada vaid mõnda tuntumat firmat. Samas on näiteks Cambridge’i teaduspargis ülikooli ajupotentsiaali baasil tekkinud hulgaliselt väikefirmasid, mis on sealse majanduskasvu mootoriks.