KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Teaduspargi juubeliraamat » Intervjuu Karin Jaansoniga

Intervjuu Karin Jaansoniga

“Mäletan teaduspargi kui sihtasutuse sünnilugu.

Töötasin siis Tartu Maavalitsuses ja alustasime seal 1994. aasta lõpul maakonna arengustrateegia „Tartumaa 2000+“ koostamist. Kaasasime ülikoole, ettevõtjaid, omavalitsusi ja teisi olulisi sihtgruppe. Strateegia koostasime käigus jõudsime veendumusele, et Tartumaa tugeva haridusja teaduspotentsiaali rakendamisel on teaduspargil ülitähtis roll.

Teaduspark oli sel ajal munitsipaalettevõte ja osapooled leidsid, et pargi jõulisema arendamise nimel on vajalik jõud ühendada. Sealt tekkiski sihtasutuse ja lisaks Tartu linnavalitsusele ülikoolide ning maavalitsuse kaasamise idee.

Sihtasutuse asutamine ei olnud lihtne ülesanne. On ju maavalitus riigi esindaja. Seetõttu pidi nõusoleku andma rahandusministeerium, kellele tuli pikka aega selgitada sihtasutuse loomise vajalikkust. See nõusolek tuli raskelt.

Teaduspargi areng on olnud huvitav.

Näha positiivseid muutusi ja olla osaline nendes – see annab energiat tegutsemisel ja põhjust rahuloluks.

Uue inkubatsioonihoone valmimine 2006. aasta lõpul oli suur samm edasi. Sellega seoses tuleb meelde, et oli 1999. aasta palav suvi, kui avanes võimalus esitada Phare programmi raames taotlusi teaduspargi infrastruktuuri arenguks. Olin nõukogu liige ja parajasti puhkusel. Ka tollane juhatuse liige Enn Erme oli puhkusel. Mäletan, et helistasin talle ja utsitasin, et ta ikka projektitaotluse kirjutaks. Enn oli alguses parajalt pessimistlik, arvas, et rahastamise lootus on nullilähedane, sest summa ei olnud väga suur ja Tallinna Tehnoloogiapargil oli kõva eeltöö juba tehtud.

Ometi nad kirjutasid projekti lõpuks valmis ja saatsid teele. Esialgu läkski nii, nagu Enn ennustas. Majandusministeeriumi pingereas oli Tartu Teaduspargi projekt tagaotsas ja ei mahtunud plaanitava toetussumma sisse.

Õnneks esitati kõik taotlused pingereas Brüsselisse. Brüsseli-poolne otsustamisprotsess venis pikalt. Vahepeal kinnitati ametisse juba uus teaduspargi tegevjuht Toomas Noorem, kui tuli teade, et meie projekt oli positiivse hinnangu saanud ja vajas vaid täiendamist. See üle 30 miljoni kroonine investeering oli esimene suurim ja nähtav panus teaduspargi arengusse. Lisaks Euroopa Liidu toetusele panustasid märkimisväärselt riik ja Tartu linn.

Rääkides teaduspargi tulevikust, usun, et areng ei sõltu ainult teaduspargist endast, vaid kindlasti ka asutajate toest ja omavahelisest koostööst.

Soovin, et ettevõtlike, innovaatiliste ideedega noorte arv kasvaks kiiremini kui seni. See annaks teaduspargile põhjuse kasvada ja neile kasvulavaks olla. Soovin, et kasvaks nende ettevõtete arv, kellele aastate pärast viidates saaksime uhkusega öelda, et need edukad ettevõtted on alguse saanud teaduspargis.

Soovin tihedat ja aktiivset koostööd meie ülikoolidega! Et teaduspark, tundes regiooni ettevõtlust, oleks sillaks ülikoolide ja ettevõtete vahel.

Samuti soovin, et kui avanevad uued tõukefondide rahad, oleks teaduspark sama edukas täiendavate vahendite kaasamisel. Esmatähtsaks pean pooltööstuslike laborite valmimist, mis oleks teaduspargile märgatav arenguhüpe.

Teaduspargi töö on olnud mulle alati huvitav ja arendav. Soovin olla edaspidigi teaduspargi tegemiste juures, sest see on pidevalt arenev organisatsioon ja suudab pakkuda suurepäraseid eneseteostusvõimalusi.”

 


 

<Genereerides hoogsaid ja teadmuspõhiseid koostööplaane. (Ergo Nõmmiste)   ^Sisukord   >Juhatuse liige Rene Tõnnisson: “Meeskond on olnud võtmetegur!”