KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Teaduspargi juubeliraamat » Intervjuu Ergo Nõmmistega

Intervjuu Ergo Nõmmistega

TÜ Füüsika Instituudi direktori ja teaduspargi nõukogu liikme Ergo Nõmmiste sõnul on teaduspargil veel palju arenguruumi, kuid palju on suudetud ka ära teha.

Ergo on palju reisinud ja uuriva inimesena täheldanud, et edukaimad teadus- ja tehnoloogiapargid tegutsevad ülikoolide vahetus läheduses, iseäranis aitab parkide edule kaasa, kui asutakse lennujaamade külje all. Kogu tootmis-ainestikku ei suuda ükski park ise genereerida. Sisseostetud lisaseadmeid ja –aineid on mugavaim ja vahel operatiivseim eksportida lennutranspordi abiga. Rääkimata teadurite ja teadusparkide töötajate operatiivsest koostööst, mida võimaldab samuti lennujaama lähedus.

„Ega Tartu Teaduspark ei jäägi Ülenurme Lennujaamast väga kaugele, eriti veel, kui põldude vahelt oleks otseühendus,“ lisab Ergo. Ta soovib, et Tartu Lennujaam ometi aktiivselt „käiku läheks“.

Väärtustab ettevõtlikkust

Ergo väärtustab teaduspargi puhul väga, et inimesed on siin ettevõtlikud. Talle on väga meeldinud iga paari kuu tagant teaduspargis traditsiooniks saanud Tartu ettevõtjate ümarlaud. Ümarlaudadel on esindatud
ettevõtjad väga erinevatest valdkondadest, alates turismist ja lõpetades tööstusettevõtete ja teadusasutuste esindajatega. Ergo sõnul selgub ümarlaudadel, et esmapilgul justkui eriilmelised probleemid on tegelikult sarnase loomuga. Ühiselt arutledes tekib kergem tunne ja positiivsem suunavõtt tulevikku.

Teaduspargi nõukogu koosolekutel tema sõnul nii elavaid arutelusid ei ole. Koosolekud on demokraatlikud ja rahumeelsed.

„Huvitavaks teeb teaduspargi nõukogu koosolekud tõsiasi, et kõik inimesed on erineva taustaga, justkui „seinast seina“. Ka Tartu Ülikooli nõukogus on erineva taustaga liikmed, alustades kehakultuurlastest ja lõpetades arstidega, kuid neil kõigil on peaeesmärk – ülikooli areng ja nad kõik on ülikooli seest. Teaduspargi nõukogus peavad erinevate institutsioonide inimesed koos looma ühist strateegiat nii, et tegevjuhtkonnal oleks võimalik seda ellu viia.“

Nõukogu koosolekutel on Ergo jäänud rahule sellega, et Füüsika Instituudi huve, mida ta peab kaitsma, aktsepteeritakse. Vahel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajal pisut teine vaatenurk probleemidele kui Tartu Ülikooli inimestel. Kuid kõik eriarvamused üldjuhul klaaritakse arukalt, intelligentselt ja demokraatlikult.

„Nõukogus on eri tüüpi juhid, kuid seda huvitavam on arutelusid jälgida. On seal ju ka tippjuhte, kes omakorda esindavad oma „impeeriume“.“ Ergo meelest oli huvitav nõukogu koosolek selle aasta juulis, kui toimus teaduspargile tegevjuhi valimine. Huvitav oli kuulata kahe koosolekule kutsutud kandidaadi visioone.

Koostööplaanid tulevikuks

„Tegelikult on Tartu Teaduspark arenenud minu meelest kõvasti. Eriti peale seda, kui Euroopa tõukefondid avanesid. Tulevikus areneb kindlasti veel kiiremini. Iseäranis, kui finantse juurde tuleb.“

Ergo leiab, et nõukogu töö on muutunud vastutusrikkamaks just tänu sellele, et summad, mille kasutamise üle otsustatakse, on kasvanud.

„On üks asi otsustada 1 miljoni krooni üle, ja hoopis teine, kui tegemist on 40 miljoni krooniga,“ möönab ta.

Tulevikult ootaks Ergo loomulikult seda, et teaduspargi ja Füüsika Instituudi vaheline koostöö tiheneks. Nii inimeste kui institutsioonide tasemel. Suur soov oleks, et praegu A-korpuses tegutsev Füüsika Instituudi peenmehaanikatöökoda leiaks ruumid uues Inkubaatoris.

Ergo loodab arendada teaduspargiga koostöös töökoda edasi. Parandada sealsete töötajate töötingimusi, et tuua töökotta noori. Praegu on teaduspargi-eelsest ajast ainsana säilinud just seesama peenmehaanikatöökoda, kuid hetkel „väljasuremise“ ohus, kuna sealne töötajaskond vananeb ja noori töötajaid on keeruline leida.

„Vaja oleks uusi trei- ja freespinke, paremat töökeskkonda igas mõttes. Siis saaks noori sinna tõmmata.“

Teine koostöömõte seoses teaduspargiga on pooltööstusliku labori käivitamine. Labori kontseptsiooniga juba tegeletakse ja selle kohaselt on labori üheks paljudest eesmärkidest teha näiteks kõrgtehnoloogia alal tööstusele arendus- ja allhanketöid. Et aidata konkreetseid tööstustooteid arendada ja katsetada. Ergo peab ennekõike silmas nanotehnoloogiat ja materjalitööstust, sealhulgas elektroonikamaterjale.

Ühesõnaga – Füüsika Instituudi juhil ja teaduspargi nõukogu liikmel tulevikuvisioone jagub.

Soov teaduspargi sünnipäevaks

„Soovin, et teaduspark areneks edasi tunduvalt kiiremas tempos! Et ruumide arenguplaanid, mis paika pandud, realiseeruksid. Tartu linnale peaksin soovima, et linnaplaneering ja arenemine toimuksid Tartu Teaduspargi vajadusi arvestades. Suur ja vastutusrikas töö on Maanteeametil Riia Ringi ristmiku lahendamises. Transpordiskeem peaks olema selline, et Tartu Teaduspargile oleks soodne juurdepääsuvõimalus jätkuvalt olemas.“

 


 

<Edasiviiv jõud on inimesed ja ideed. (Ain Heinaru)   ^Sisukord   >Mälestused ja soovid Karin Jaansonilt