KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Teaduspargi juubeliraamat » Intervjuu Rene Tõnnissoniga

Intervjuu Rene Tõnnissoniga

“Mind kutsus kuus aastat tagasi Tartu Teadusparki tollane nõukogu esimess prof. Mati Karelson.

Eesmärk oli leida teaduspargile lisavahendeid ja osaleda laiemalt erinevates Euroopa Liidu koostöövõrgustikes ja projektides. Olen selle valdkonnaga palju tegelenud, ja kutse tulla teadusparki oli uus väljakutse, et vaadata, mida annab siin uues kontekstis teha.

Tänases päeval on meil palju koostööprojekte erinevate Euroopa ja ka maailma riikidega.

Käimasolevad projektid katavad peaaegu kõiki Euroopa Liidu riike. Väljaspool Euroopa Liitu oleme alustanud aktiivset koostööd hiinlastega. Teaduspargi sees on aga kujunenud tänu erinevatele koostööprojektidele tugev tuumikmeeskond, kes on suutelised firmasid erinevates valdkondades aitama ja erinevaid koostöövõimalusi Euroopa Liidu piirkondadega looma.

Üks meie edukaim projekt oli Rahvusvahelise Tehnoloogiasiirde projekt ning meile anti 2004. aastal Euroopa Innovatsiooni auhind parima tehnoloogiasiirde eest. See oli rahvusvaheline tunnustus nii meie tegevusele kui ka klientidele, et nad on suutelised tehnoloogilises mõttes olema Euroopa esirinnas.

Arvan, et Tartu Teaduspark on läbi teinud väga suure arengu ja jõudnud hetkel uude arengufaasi nii oma infrastruktuuri kui ka meeskonna suhtes.

Olen kindel, et tänases hetkes on teaduspark oma põhimõtete ja suutlikkuse suhtes samal tasemel Euroopa keskmiste teadusparkidega. Muidugi on ruumi jõuda maailma tippteadusparkidega (nt. Cambridge’i teaduspargiga) samale tasemele, seal on firmade kooslus ja pakutavad teenused tehnoloogilises ja ärilises mõttes sammukese meist ees. Oskused, turud, tehnoloogiad, patendid jne - kõiges on meil ruumi areneda.

Mis on teaduspargi puhul oluline - meil on olnud väga hea meeskond!

Meeskond on olnud võtmetegur eduloole ja igati õppimisvõimeline. Ka inimlikus plaanis on väga hea olnud koos töötada. Selle kuue aasta jooksul, mis olen siin olnud, ei ole olnud ühtegi personaliprobleemi. See on koostööle ja lahendustele suunatud meeskond, kus ei mängi individualistlikud erihuvid.

Tuleviku suhtes on küsimus, kus peaks olema teaduspargi fookus.

Kas peaksime olema fokuseeritud kitsalt kohalikele vajadustele ja Tartu piirkonnale? Teine variant – mis on ka rohkem minu nägemus – et arvestades kohalikke huvisid tuleks, arendades rahvusvahelist koostööd, tugevdada teaduspargi rahvusvahelist tuntust ja kanda rahvusvaheliselt usaldusväärse koostööpartneri rolli. Seega ei oleks vaja mitte ainult keskenduda kohalikule tasandile, vaid probleeme ja nende lahendusi on vaja näha laiemas kontekstis. Vaja on ühendada kohalikud vajadused ja globaalsest koostööst tulenevad võimalused.

Nii-öelda 15 aastat on parki edukalt arendatud. Järgmised 15 aastat võiks lati veelgi kõrgemale tõsta. Ja samas koostöö ja arengu vaimus jätkata!”

 


 

<Mälestused ja soovid Karin Jaansonilt   ^Sisukord   >Ärinõuandla alustas tegevust just teaduspargi majas. (Piret Arusaar)