KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » Teaduspargi juubeliraamat » Intervjuu Meelis Võsastega

Intervjuu Meelis Võsastega

Teaduspargi uue maja esimesel korrusel on suhteliselt värskelt (ehk tänavu hiliskevadest) end sisse seadnud OÜ Eesti Geoweb. Firma peatehnoloogi Meelis Võsaste sõnul on alustavale tehnoloogiaettevõttele
siin mõnusalt innovatiivne kasvulava.

OÜ Eesti Geoweb kasvas eelmise aasta septembris välja ettevõttest nimega OÜ Eesti Veeprojekt. Eesti Veeprojekti geodeesiaosakonna koosseisus töötas seitse inimest. Selle baasil moodustuski uus ettevõte, mis ristiti OÜ Eesti Geoweb ja kus töötab tänasel päeval 15 inimest. Kuna Geowebi tegevusala on tavageodeesia mõistest laiem, oli paratamatu, et ettevõttega tuli liita uusi spetsialiste. Nii jäid Pikal tänaval asuvad bürooruumid kitsaks.

Kevadel 2007 kuulutas teaduspark välja vastvalminud inkubatsioonikeskuses rendipindade konkursi. Geowebi taotluse läbi vaadanud komisjon leidis, et ettevõtte profiil on sobilik teaduspargi lipu all tegutsema. Tegelikult oli Meelise sõnul palju varem hakanud mitmete kolleegide peas tärkama idee luua tehnovõrkude geoinfosüsteem, ehk andmebaas, mis oleks orienteeritud insenervõrkude infole. Meelise kõrval olid uue firma idee autoriteks Toomas Kooskora ja Priit Tamm. Andmebaasi IT arhitektiks ja teostajaks Taavet Kikas. OÜ Eesti Geoweb juhataja on endine Tartu Linnavalitsuse peageodeet Kullo Laos, kes võttis tööpakkumise vastu, kuna nägi ettevõtmist perspektiivsena.

Geoweb moodustub kolmest üksusest. Esimene on geodeesiaüksus, mis koondab töötajaid, kes teevad geodeetilisi töid. Teine üksus on GISgrupp ehk geoinfosüsteemiüksus, mille tööks infosüsteemi ja andmebaasi ehitamine ja arendamine. Kolmas osa on andmehaldusüksus ehk inimesed, kes reaalselt hangivad, töötlevad ja sisestavad andmebaasi andmeid.

Geosüsteemi loomise keerukus

Geosüsteemi loomine ei ole töö kergete killast. Hoopis väga mahukas. Geoinfosüsteemi saab luua väga erinevatele infrastruktuuri üksustele. Meelise sõnul on ka see geosüsteem, kui mõne linnavalitsuse kodulehel on olemas linnakodanikule igati käepärane võimalus uurida kaardilt ühistranspordi sõiduliine, et teada saada, kus peatuses ja mis ajal bussid peatuvad.

Geosüsteemi annab lisada kõiki eluks vajalikke kommunikatsioone ja tehnovõrke. Näiteks elektrikaablite asukohti, veetorude asetust, nende tehnilisi andmeid jpm. Plaanistada saab ka jäätmekäitlust ehk seda, kus ja kuidas asetsevad prügikastid teatud territooriumitel, milliste firmadega on sõlmitud jäätmekogumislepingud jne. Geoinfosüsteemi kasutajaliides ehk internetis avanev „aken” on „jäämäe tipp“. Kuid selleks, et saaks tekkida „jäämäe tipp“ ongi vaja Geowebi-sarnaseid firmasid, kes koguksid infrastruktuuri andmeid ja neid ühtse geoinfosüsteemina ellu rakendaksid.

„Taotleme oma klientidele mugavust ja kasutuslihtsust. Meie töö on siduda tehnovõrgud ühtsetesse skeemidesse, hoida neid skeeme aktuaalsetena ja parandada, kui midagi muutub. Tegutseme kliendi-, mitte territooriumikeskselt,“ selgitab Meelis.

Põnevas algusstaadiumis

OÜ Eesti Geoweb on tõeline teaduspargi inku. Ta püüab luua midagi täiesti uut, omamoodi, samas reaalselt teostatavat. „Meie töö on tegelikult online-info pakkumine ja kui see kõik kord valmis saab, on klientidel infole väga mugav juurdepääs,“ märgib peatehnoloog.

Tegemist ei hakka olema avaliku serveriga, vaid tasulise teenusega, kuna tegu on ikkagi ettevõtlusega. Sihtgrupiks, kes võiks nende firma teenust kasutada, loeb peatehnoloog näiteks kohalikud omavalitsused, tehnovõrke haldavad ettevõtted, planeeringute ja projekteerimisega tegelevad ettevõtted, kinnisvaraarendajad ja paljud teised, kes puutuvad oma töös kokku tehnovõrkudega.

Teaduspargis on Geowebi kasutada neli ruumi, millest osad geodeetide töö eripära silmas pidades spetsiaalselt kohandatud. Meelis on ruumide võimalustega väga rahul. Tema meelest on teaduspargis olemise eelis juba see, et siin asub palju huvitavaid ideid arendavaid ettevõtteid. Täitsa võimalik, et kohvinurgas mõne Inkubaatori-naabriga kohtudes võivad tekkida ühistest juhuslikest aruteludest uued värsked koostöömõtted.

„Mulle meeldib seegi, et teaduspark ei karda eksperimenteerida. Samas ei otsita siia ärihaisid või väga soliidse ja pikaajalise akadeemilise taustaga teadusasutusi, vaid julgetakse võtta ka alles oma ideid katsetavaid firmasid. Pargil on paljudele asjadele värske lähenemine, uudne mõtlemine. Siinsed inimesed suudavad muuta rutiini.“

Soov teaduspargi sünnipäevaks

„Soovin, et nad oskaksid soovida seda, mida nad suudavad reaalselt kätte saada. Et ambitsioonid ei oleks kõrgemad kui reaalsus.

Soovin, et teaduspark leiaks endale siia strateegilise naela ehk mõne firma nagu soomlastel on Nokia. Ei pea olema üldse börsikomeet ega ilmtingimata ettevõte Eesti turult. See võiks olla keegi, kes on ennast juba tõestanud, ka teadusmahukas arendustegevuses. Mõni laias maailmas tuntud innovatiivne ettevõte. Usun, et selline samm aitaks Tartu Teaduspargile kaalu lisada, tuntust juurde saada ja investeeringute mahtu kasvatada. Soovin, et teaduspargil õnnestuks koguda veelgi oma meeskonda. Kuigi siin on juba palju toredaid ja julgeid inimesi, siis hea ja tugev meeskond edendab tõeliselt. Asutusele ei saa vist küll otseselt soovida tervist, kuid soovin arengut. Kui suudetakse areneda, ollakse terved jätkuvalt!“

 


 

<Maarja Küla perenaine tunneb end siin koduselt. (Ly Mikheim)   ^Sisukord   >Firmade tegevusvaldkonnad ja struktuur