KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

 • Alustavale ettevõtjale
 • Tegutsevale ettevõtjale
 • Investorile

Tartu Teaduspark » Tartu Teaduspargist » TTP nõukogu ja juhatus

TTP nõukogu ja juhatus

Tartu Teaduspargi tegevust korraldav ja arendav asutus on alates 1996. aastast Sihtasutus Tartu Teaduspark, mille kõrgeim organ on nõukogu. Tartu Teaduspargi 10-liikmelise nõukogu koosseisu kuuluvad:

 • Andi Pärn (Eesti Maaülikool)
 • Jaan Õunapuu (Tartu Linnavalitsus)
 • Ando Leppiman (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium)
 • Erik Puura (Tartu Ülikool)
 • Margus Hendrikson (Tartu Maavalitsus)
 • Ergo Nõmmiste (Tartu Ülikooli Füüsika Instituut)
 • Veljo Ipits (AS Salvest)
 • Marco Kirm (Tartu Ülikool)
 • Mart Einasto (TÜ Kliinikum)
 • Jaak Anton (Teaduspargi firmade esindaja)

Igapäevaselt juhivad ja esindavad Teadusparki juhatuse liikmed Toomas Noorem ja Raimond Tamm.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2008-2010) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2011-2012) on kättesaadavad siit.

Juhatuse ja nõukogu palgaandmed (2013-2016) on kättesaadavad siit.