KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Sündmused

Sündmused

Äri ja teaduse ristteel

Toimumiskoht: SPARK Demo, Narva mnt 3, Tartu
Toimumisaeg: 30.05.2017 @ 12:30

Hea ettevõtja!
Tartu TeadusparkSA Tartu ÄrinõuandlaTartu ÜlikoolADAPTER.eeEesti Maaülikool/Estonian University of Life SciencesEesti Teadusagentuur jaTartu linn on ühendanud jõud, et viia läbi info- ja kontaktpäevale ettevõtjatele, kus oma ala spetsialistid ülikoolidest ning nendega koostööd teinud ettevõtjad jagavad oma kogemusi. See on hea võimalus saada teada, mida pakuvad ettevõtjatele ülikoolid. Paralleelselt ettekannetega on kohapeal võimalus tutvuda teadlaste pakutavate võimalustega LABORIST VÄLJA alal ning, esitada lahendamiseks konkreetseid arendustöid ja ettevõtte korraldust puudutavaid küsimusi. Lisaks saab ürituselt ülevaate päevakohastest toetusmeetmetest.

Õhtu lõpetab ürituste sarja 'Ideede Teisipäev' hooaja piduliku finaalüritus, kus seekord saavad laval kokku Rait Rand Ericsson Eesti As'ist, Kaur Andresson Enics Eesti AS'ist. Nendega liituvad teised oma ala spetsialistid, kelle nimed avaldame peatselt. Neid ühendab, et nad kõik tegelevad oma ettevõttes tootmisprotsesside arendamisega ning on pidanud lahendama erinevaid väljakutseid, et jõuda parima võimaliku lahenduseni. Nad jagavad oma kogemusi ja tähelepanekuid ning teel saadud õppetunde.

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine:https://goo.gl/forms/gGJLiN2YrLJtazXD3 

PÄEVAKAVA
12:30 - 13:00 Saabumine. Kohv, suupisted ning avatud on LABORIST VÄLJA ala (huvikorral jääb avatuks ka ettekannete ajal)
13:00 - 13:30 Tugiorganisatsioonide liftikõned (Eesti Teadusagentuur, ADAPTER, Tartu Ärinõuandla, Tartu Teaduspark, Tartu Linnavalitsus)
13:30 - 14:00 Tarmo Tamm. ESTELAXE case study (juhtumi tutvustus - nii ettevõtja kui teadlase silme läbi)
Võrumaal Parksepas tegutsev ja aasta-aastalt üha kasvanud Estelaxe OÜ alustas istmepatjade polsterdamisega ning on tänaseks jõudnud vaakum-kuumutusmeetodil ABS- ja HDPE-plaatidest ning elastomeerist detailide valmistamiseni. Lisaks elastomeerile kasutab ettevõtte tootmises ka pehmevahtu ja plastmassi. Neist valmistatakse nii lumesahaterasid, selja- ja peatugesid, patju ja madratseid kui ka lumekelgu- ja rongiistmeid.
Ettevõtte tooteid kasutavad näiteks Eesti kaitsevägi ning Soome riigiraudtee.
14:00 - 14:30 Simulatsioonid tööstuses, Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut. 
Arvutisimulatsioonid pakuvad unikaalset võimalust läbi viia esialgne materjali või toote testimine virtuaalses arenduskeskkonnas. Simulatsioonide käigus võimaldavad uuritavast objektist loodud mudelid korraldada näiteks mittedestruktiivseid katsetusi, leida toote vastupidavuspiirid, minimeerida selle valmistamiseks kuluvat materjal jpm. Ideaaljuhul lubavad simulatsioonid minimeerida toote füüsilist testimist ning vähendavad sellega oluliselt tootearendusega seotud kulusid. Kodumaja case study. 
14:30 - 14:45 Tõnu Leemet
Pöördprojekteerimine ja tootearenduse võimalused selle baasil Eesti Maaülikoolis (EMÜ Tehnikainstituut) 
14:45 - 15:00 Andres Kuusik 
Neuroturunduse teenus Tartu Ülikooli teadlastelt. Turundus on iga ettevõtte igapäevane osa ja selle käigus tellitakse agentuuridelt erinevaid turundusmaterjale - reklaame, infomaterjale, kodulehti, pakendeid. Nende kujunduste üle otsustamine on aga väga subjektiivne ja toetub paljuski agentuuri ekspertarvamusele. Meie saame pakkuda mõõtmisi, mis ütlevad, kui palju üks või teine materjal inimestes positiivset emotsiooni tekitab, või millises järjekorras ja kuidas erinevat infot nähakse. See annab otsustamiseks väga konkreetsed ratsionaalsed argumendid. Tulemusena tekivad optimaalsed turundusmaterjalid, millega ettevõte muutub klientide jaoks atraktiivsemaks ja märgatavamaks.
15:00 - 15:40 Rait Rand Lean Six Sigma Master Black Belt MSc Phys. Eng. BSc Electronics Eng. (Ericsson) Six Sigma rakendamine ja võimalused. 
Introduction to Lean Six Sigma principles and techniques to improve processes and solve problems by finding root causes. Six Sigma is quality system that is using scientific methods to effectively solve practical problems and ensure sustainable growth by eliminating variations from processes. Lean is focused on the creation of value through the relentless elimination of waste. Lean Six Sigma philosophy and methods focus to find out customer needs, problems and concerns and overall increase Your business understanding.
15:40 - 16:00 Suupisted ja joogid. LABORIST VÄLJA ala on avatud. 
16:00 - 17:40 Paneeldiskussioon - tootmisprotsesside arendamine. Rait Rand - Ericsson, Kaur Andresson - Enics, asepresident ja teised.
18:30 Üllatus!

Seminari toetab A. Le Coq ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" raames.