KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Uudised

Uudised

Teaduspark arendab klastreid

Tartu Teaduspark koostöös Tartu linnaga osaleb üle-Euroopalises projektis POOLING4CLUSTERS (Best shared services for regional cluster initiative needs).

Projekt on suunatud klastrite ning klastrite arendamise meetmete uurimisele ja võrdlemisele erinevate ELi regioonide vahel. Projekti raames vaadeldakse edukaks ja mitteedukaks osutunud klastreid ja klastrite arendamise võimalusi ning uuritakse nende kogemuste edasikandmise võimalust teistesse regioonidesse.

Projekti on kaasatud 7 partnerit ning juhtpartneriks on Economic Office of the Province of  Namur Belgias.

Klastrisuunalised arendustegevused said ELis hoo sisse90ndate II pooles ning nende eemärgiks oli tõsta sektorite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi innovatsioonisuutlikkuse parendamise. Uuringud näitavad, et klastrites osalevad ettevõtted on saavutanud olulist käibe ja tootlikkuse kasvu ning kulude vähenemist.

Projekti rahastatakse Interreg IVC programmist.

Projekti kohta võib peatselt lähemalt lugeda kodulehelt www.pooling4clusters.eu

Tagasi nimekirja