KKK

Sisujuht

Liitu meie uudiskirjaga

  • Alustavale ettevõtjale
  • Tegutsevale ettevõtjale
  • Investorile

Tartu Teaduspark » Uudised

Uudised

Algab Nanolabi ehitus

19. oktoobril sõlmis Tartu Teaduspark AS Eviko'ga ehituslepingu Nanolab puhasruumide laborikompleksi ehitamiseks. Ehitus on planeeritud lõppema 2011.a. sügisel ja selleks ajaks valmib Baltikumi suurim omalaadne nanotehnoloogia tootearenduskeskus firmadele.

Nanolabis hakatakse välja töötama lahendusi, millel on potentsiaali jõuda toodetena kiiresti turule. Näitena võib tuua nanotehnoloogilised funktsionaalsed pinnakatted klaasitööstusele, läbipaistvad elektroodid, gaasisensorid ning kontrollitava doosikiirusega mikrokapslid ravimi- ja kosmeetikatööstusele. Nanotehnoloogiat on hinnatud üheks kõige kiiremini arenevaks ja perspektiivsemaks tehnoloogiasektoriks.

Hoone Riia 181b rekonstrueerimise avatud hankemenetlusega riigihankele laekus kaheksa pakkumist, millest edukaks tunnistati madalaima hinnaga AS Eviko ja AS K & H esitatud ühispakkumus maksumusega 26 336 187 Eesti krooni. Nanolabi projekti kogumaksumus on 27,75 miljonit krooni, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus katab 13,87 miljonit krooni ja ülejäänu kaetakse Teaduspargi laenuvahendite arvelt.

Puhasruumide laborihoone projekteeris Projekt Kuubis OÜ. Nanolabi üldpinna suurus on 1013 m2, millest puhasruumide ala hõlmab 432 m2 ning labori- ja muud pinnad 192 m2. Ruumide rentnikuks ja kasutajaks on Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS.

Miks Tartus ja Tartu Teaduspargis?

Tartus asub Tartu Ülikool ja tema Füüsika Instituut, mis on nanotehnoloogia-alaste uuringute tippkeskus Eestis. TÜ Füüsika Instituudi juures tegutseb Eesti Nanotehnoloogiate Arenduskeskuse AS. Ka mitmed Teaduspargi firmad tegelevad uute materjalide väljatöötamisega näiteks pooljuhtide arendaja AS Clifton ja sensorite tootja Evikon MCI OÜ.

Projekti toetajad

Teaduspargi püüdlusi toetab nii kohalik omavalitsus kui Eesti riik. Riik on seadnud prioriteediks materjaliteaduse arendamise. Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava meede Teadus- ja tehnoloogiaparkide infrastruktuuri arendamine - Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013 näeb ette, et era- ja avaliku sektori koostöös arendatakse pooltööstuslikes mahtudes katse- ja  testimistöödeks vajalikku infrastruktuuri, eelistatult teadus- ja tehnoloogiaparkides.

Nanolabist Postimehes (26.10.2010): http://www.tartupostimees.ee/?id=331948

Lisainfo:

Heiki Tamm, haldusjuht - telefon: 741 3225, GSM: 5064538, e-post: heiki.tamm@teaduspark.ee.

Pildil: AS Eviko esindaja Kaimo Sepp ja Heiki Tamm allkirjastamas ehituslepingut.

Tagasi nimekirja