Sektor: Ärikonsultatsioonid ja nõustamine.


 

 

 

Tel: 746 0506, 738 3005

Faks: 738 3041
E-post: info@teaduspark.ee

Toomas Noorem
Juhatuse liige 
Tel: 746 0512
E-post: toomas.noorem@teaduspark.ee

Raimond Tamm
Juhatuse liige
E-post: raimond.tamm@teaduspark.ee

 

Sihtasutus Tartu Teaduspark on Tartu Teaduspargi tööd korraldav ja arendav üksus.  TTP kui innovatsiooni tugistruktuuri tegevuse eesmärgiks on teadus- ja tehnoloogiamahukate ettevõtete tekke, arendamise ning tegevuse toetamine, pakkudes infrastruktuuri- ja äriarendusteenust Tartu regioonis.